SHARE

  מאגר נתונים

מאגר סטטיסטי

מאגר ביבליוגראפי

מאגרים משולבים

מרכז הידע הוא מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. המרכז הוקם בתמיכת משרד המדע והטכנולוגיה ושותפים במסגרתו קונסורציום של מדענים ממדעי החברה, הבריאות והגרונטולוגיה. משרדי מרכז הידע ממוקמים בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים, אשר במסגרתו פועל המרכז. החל מינואר 2008 מרכז הידע פועל בסיוע המשרד לאזרחים ותיקים.

 • חדשות ועדכונים

 • חדש!! על המחצית השנייה של החיים בישראל - חוברת ממצאים לפתיחה - לחצו כאן
 • ניתן לעיין בחוברת בעמודים כפולים - יש לשמור הקובץ, לפתוח באקרובט ולהגדיר תצוגת שני עמודים
 • לעיון בגרסה דיגיטאלית של החוברת לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש נוסף לשימוש החוקרים - מאגר דפוסי הפנאי של האזרחים הותיקים בישראל לפרטים ולהרשאה לקבלת המאגר - לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש באתר מרכז הידע - מאגר אוריינות כלכלית לקראת פרישה לפתיחת קובץ הסבר וטופס הרשאה לשימוש בנתונים לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש באתר מרכז הידע - מאגר דאגות הקשישים בישראל לפתיחת קובץ הסבר וטופס הרשאה לשימוש בנתונים לחצו כאן

 • מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי - קול קורא להגשת הצעות מחקר בינתחומיות לפתיחת הקול קורא - לחצו כאן

 • הכנס הראשון למשתמשי סקר הבריאות, הזקנה והפרישה, המדגם הישראלי, נערך ב-8 בדצמבר, 2013 לתוכנית יום העיון ולמצגות לחצו כאן -->

 • מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל
   
 • עלוני מידע של מרכז הידע

 • גיליון יולי 2014 לגרסת pdf
 • גיליון מאי 2014 לגרסת pdf
 • גיליון פברואר 2014 לגרסת pdf
 • חדשות מרכז הידע ינואר 2014 לגרסת pdf
 • גיליון נובמבר 2013 לגרסת pdf
 • גיליון יולי 2013 לגרסה מקוונת - pdf
 • גיליון אפריל 2013 לגרסה מקוונת - pdf
 • גיליון ינואר 2013 לגרסה מקוונת - pdf

 • המעוניינים בקבלת עלוני מידע קודמים של מרכז הידע, בין 2008-2011, אנא פנו אלינו בדוא"ל או בטלפון

 • הודעות

 • חדש!! על המחצית השנייה של החיים בישראל - חוברת ממצאים לפתיחה - לחצו כאן
 • ניתן לעיין בחוברת בעמודים כפולים - יש לשמור הקובץ, לפתוח באקרובט ולהגדיר תצוגת שני עמודים
 • לעיון בגרסה דיגיטאלית של החוברת לחצו כאן

 • רשימת קורסים במכון הגריאטרי ע"י יד שרה 2014-2015 לפרטים - לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש נוסף לשימוש החוקרים - מאגר דפוסי הפנאי של האזרחים הותיקים בישראל לפרטים ולהרשאה לקבלת המאגר - לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש באתר מרכז הידע - מאגר אוריינות כלכלית לקראת פרישה לפתיחת קובץ הסבר וטופס הרשאה לשימוש בנתונים לחצו כאן

 • מאגר נתונים חדש באתר מרכז הידע - מאגר דאגות הקשישים בישראל לפתיחת קובץ הסבר וטופס הרשאה לשימוש בנתונים לחצו כאן

 • תחרות עמותת מילבת - פיתוח מוצרים וטכנולוגיות שישפרו את איכות החיים של קשישים לפרטים - לחצו כאן

 • מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי - קול קורא להגשת הצעות מחקר בינתחומיות לפתיחת הקול קורא - לחצו כאן

 • הכנס הראשון למשתמשי סקר הבריאות, הזקנה והפרישה, המדגם הישראלי, נערך ב-8 בדצמבר, 2013 לתוכנית הכנס ולמצגות לחצו כאן

 • ספר תמורות במחצית השנייה של החיים המבוסס על נתוני סקר הבריאות, הזקנה והפרישה גל ראשון וגל שני, יצא לאור לעיון בספר לחצו pdf

 • למחקרים שבוצעו באמצעות מאגרי הנתונים של מרכז הידע לחצו לגרסת pdf

 • אנו עורכים סדנאות היכרות ושימוש במערכות מרכז הידע - לפרטים ולתיאום פנו אלינו 025880001

 • mailto:igdc@savion.huji.ac.il 02-5880001 :טלפון בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, האוניברסיטה העברית הר-הצופים
  האתר עודכן לאחרונה בתאריך 26.05.2014 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית ירושלים ©