רשימת הפרסומים המלאה והמעודכנת נמצאת בקישור זה


ממצאים מסקר SHARE
אנו מתכבדים להציג בפניכם ממצאים נבחרים של מחקרים חדשים המבוססים על נתוני סקר SHARE - קישור לממצאים
2020


Shuldiner, J., Tur-Sinai, A., & Bentur, N. (2020). Musculoskeletal Pain Medication Use in Middle Age and Older Adults in 15 European Countries and IsraelPain Management Nursing21(2), 165-171.

Silverstein, M., Tur-Sinai, A., & Lewin-Epstein, N. (2020). Intergenerational Support of Older Adults by the ‘Mature’Sandwich Generation: The Relevance of National Policy RegimesTheoretical Inquiries in Law, 21(1), 55-76.

Lifshitz, H. (2020). Leisure and Cognitively Stimulating Activities as Means for Improving Cognitive Performance in Persons with Intellectual Disability During Adulthood. In Growth and Development in Adulthood among Persons with Intellectual Disability (pp. 129-169). Springer, Cham.


2019

Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). Warfare exposure in later life and cognitive function: The moderating role of social connectednessPsychiatry research278, 258-262. 

Damri, N., & Litwin, H. (2019). 5. Relationships with parents in childhood and well-being in later lifeHealth and socio-economic status over the life course: First results from SHARE Waves 6 and 7, 57. 

Erlich, B., & Litwin, H. (2019). 2. Personality, age and the well-being of older EuropeansHealth and socio-economic status over the life course: First results from SHARE Waves 6 and 7, 35. 

Ostrovsky-Berman, E., & Litwin, H. (2019). 21. Financial and non-financial transfers from parents to adult children after the economic crisisHealth and socio-economic status over the life course: First results from SHARE Waves 6 and 7, 207. 

Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). 22. Changes in social networks and cognitive declineHealth and socio-economic status over the life course: First results from SHARE Waves 6 and 7, 219.

Shemesh, J., Schwartz, E., & Litwin, H. (2019). 3. Personality and physical health among older EuropeansHealth and socio-economic status over the life course: First results from SHARE Waves 6 and 7, 43.

Lifshitz, R., Ifrah, K., Markovitz, N., & Shmotkin, D. (2019). Do past and prospective adversities intersect? Distinct effects of cumulative adversity and the hostile-world scenario on functioning at later lifeAging & mental health, 1-10.

Litwin, H. (2018). International Perspectives on Social Relationships, Social Isolation, and Well-Being Among Older AdultsSocial Isolation of Older Adults: Strategies to Bolster Health and Well-Being, 49.

Tur-Sinai, A., Casanova, G., & Lamura, G. (2019). Changes in the Provision of Family Care to Frail Older People in Familistic Welfare States: Lessons From Israel and ItalyJournal of aging and health, 0898264319872114.


2018


Schwartz, E., Damri, N., & Litwin, H. (2018). THE ASSOCIATION BETWEEN INFORMAL SUPPORT AND HEALTH CARE UTILIZATION: A DOUBLE-EDGED SWORD?Innovation in Aging2(suppl_1), 618-618.

Schwartz, E., Shrira, A., & Litwin, H. (2018). OLDER ADULTS EXPOSED TO MISSILE ATTACKS IN ISRAEL AND THE PROTECTIVE EFFECT OF THEIR PERSONAL SOCIAL NETWORKSInnovation in Aging2(Suppl 1), 46.

Schwartz, E., & Shrira, A. (2018). Social connectedness moderates the relationship between warfare exposure, ptsd symptoms, and health among older adultsPsychiatry82(2), 158-172. 

Litwin, H., & Shaul, A. (2019). The effect of social network on the physical activity—cognitive function nexus in late lifeInternational psychogeriatrics31(5), 713-722. 

אחדות, ל. (2018). עושר, עוני ואי שוויון בקרב האוכלוסייה המבוגרת בישראל ובמבט בינלאומי: מחקר מעקב 2005 – 2015. דוח מחקר. המוסד לביטוח לאומי

Ostrovsky-Berman, E., & Litwin, H. (2019). Social network and financial risk tolerance among investors nearing and during retirementJournal of Family and Economic Issues40(2), 237-249. 

Schorr, A. V., & Khalaila, R. (2018). Aging in place and quality of life among the elderly in Europe: A moderated mediation modelArchives of gerontology and geriatrics77, 196-204. 

Schwartz, E., Khalaila, R., & Litwin, H. (2019). Contact frequency and cognitive health among older adults in IsraelAging & mental health23(8), 1008-1016. 

Schwartz, E., & Litwin, H. (2018). Social network changes among older Europeans: the role of genderEuropean Journal of Ageing15(4), 359-367 

Schwartz, E., Shrira, A., & Litwin, H. (2018). OLDER ADULTS EXPOSED TO MISSILE ATTACKS IN ISRAEL AND THE PROTECTIVE EFFECT OF THEIR PERSONAL SOCIAL NETWORKSInnovation in Aging2(Suppl 1), 46.

Constant, A. F., García-Muñoz, T., Neuman, S., & Neuman, T. (2018). A “healthy immigrant effect” or a “sick immigrant effect”? Selection and policies matterThe European Journal of Health Economics19(1), 103-121.


2017

 ערליך, ב., טבך, נ., דונסקי, א. (2017). נפילות בקרב אזרחים ותיקים בישראל ובהשוואה בינלאומית. דוח מחקר. ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

Avital, D. (2017). Gender differences in leisure patterns at age 50 and above: micro and macro aspects. Aging & Society 37:(1) pp 139 - 166

Costa,A, M. Figuieriedo, D. Teixeria, L. Poveda,V. Santos-Silvia, A. Gomes, M.(2017). 
Physical inactivity among older adults across Europe based on the SHARE databaseAge and Ageing, 46:(1), pp 71-77

Conde-Sala, J. Portellano – Ortiz, C. Calvo-Perxas, L. Garre-Olmo, J.(2017). 
Quality of life in people aged 65+ in Europe: associated factors and models of social welfare analysis of data from the SHARE project (Wave 5). Quality of Life Research, 26:4, pp 1059-1070

Dwolatzky, T. Brodsky ,J. Azaiza, F. Clarfield, M. Jacobs, J. Litwin, H. (2017).Coming of age: health-care challenges of an ageing populationin Israel. The Lancet

(Esplat, A. Monste, B. Lima, K. Brugal, T. Villalbi, J. Bosque, M. (2017
Hazardous drinking in people aged 50 years or older: a cross-sectional picture of Europe, 2011–2013
International Journal of Geriatric Psychiatry, 32:8

Hensenke, G. (2017). 
Good jobs, good pay, better health? The effects of job quality on health among older European workers. The European Journal of Health Economics

Litwin, H. Dunsky, A. Erlich, B. (2017). 
The Complex Association Between Fear of Falling and Mobility Limitation in Relation to Late-Life Falls: A SHARE- BasedAnalysis.Journal of Health and Aging

Litwin, H. Levinson, M. (2017). 
The association of mobility limitation and social networks in relation to late-life activity. Aging & Society

Nei, P. Sousa-Poza, A. (2017). 
Food Insecurity among Europeans Aged 50+. Journal of Population Aging

Gum, A. M., Segal-Karpas, D., Avidor, S., Ayalon, L., Bodner, E., & Palgi, Y. (2018). Grip strength and quality of life in the second half of life: hope as a moderatorAging & mental health22(12), 1600-1605.

Paz, A., Doron, I., & Tur-Sinai, A. (2018). Gender, aging, and the economics of “active aging”: Setting a new research agendaJournal of women & aging, 30(3), 184-203.


2016

בקר, אהוד. (2016). תוכניות ממשלתיות לתמיכה בקשישים בודדים. דוח מחקר, ירושלים:מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל

גלזר, ק. ברמלי גרינברג, ש. (2016). 
בחינת אופן חלוקת הכספים בין קופות החולים על שירותי בריאות וסיעוד והצעת מנגנונים משלימים. דוח מחקר.  ירושלים: המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות

דרכה של ישראל לשגשוג חברתי. (2016). שראל, מיכאל ואיתמר יקיר (עורכים). דוח סטטיסטי. ירושלים: פורום קהלת לכלכלה.


Litwin, H, Schwartz,E, Damri, N. (2016) . 
Cognitively stimulating Leisure activity and subsequent cognitive function: A SHARE-based analysis. The Grentologist. pp. 1-9

Ben-David, N., D. Halperin, R. Katz, A. Lowentstein and A. Tur-Sinai. (2016). 
A Method for estimating the participation rate of elder care. Theoretical Economic Letter

Bodner, E. and Y. S. Bergman
. (2016).
 Loneliness and depressive symptoms among older adults: the moderating role of subjective life expectancy

. Psychatry
reserch  237: 
78-82

.Damri N, Litwin, H. (2016). Minority population group status and QOL change: the case of older Israelis. European Journal of Ageing 13(4), pp 229-309

Deindl, C., Tieben, N. (2016). 
Resources of Grandparents: Educational Outcomes Across Three Generations in Europe and Israel. Journal of Marriage and Family

Dolberg, P. Shiovitz, S. Ayalon, L. (2016) 
Migration and changes in loneliness over a 4-year period: the case of older former Soviet Union immigrants in Israel
European Journal of Aging 13 (4), pp 287-297

 Khalaila, R. (2016). Depression statuses and related predictors in later life: A 10-year follow-up study in Israel.  European journal of Ageing 13(4),pp 321-331

Lewin-Epstein, N. Semyonov, M. (2016). 
Household debt in midlife and old age: A multinational studyInternational Journal of Comparative Sociology. 57(3),151-172

Litwin,H. Schwartz,E. Avita
l,D (2016). 
Religiosity and well-being among older Jewish Israelis: Findings from SHARE. Journal of Religion, Spirituality & Aging. 28, pp. 1-16

(
Nimrod, G. and A. Shrira. (2016). 
The Paradox of Leisure in Later Life. Journal of Gerontology Series B: Psycological Sciences and Social Sciences 71 (1

Osman A,Waselmann K. (2016). 
Ethnic Disparities in the Onset and Progression of Functional Limitations Among Israeli Middle-Aged and Older Adults: Socioeconomic and Health-Related Pathways. The Journal of Gerontology

 Shiovitz-Ezra,S (2016)
 Antecedents of late life outcomes: the case of Israel. European Journal of Aging 13 (4), pp 281-285

Shrira, A. Palgi, Y. 2016
A Cross-Cultural Longitudinal Examination of the Effect of Cumulative Adversity on the Mental and Physical Health of Older Adults. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 8,(2) Pp. 172-179

Shrira, A., Y. Palgi, E. Bodner and D. Shmotkin (2016)
Which category of lifetime adversity accelerates physical impairment among Israeli older adults?. European Journal of Aging 13(4), pp 323-344

Shrira, A. Bodner, E .Lifshitz-Yahav, H. (2016). 
The reciprocal relationship between participation in leisure activities and cognitive functioning: the moderating effect of self-rated literacy level. Aging & Mental Health, 21:(5), Pp 524-531

Weinstein, G. (2016). 

Childhood conditions and current physical performance among non-institutionalized individuals aged 50+ in Israel. European Journal of Ageing 13(4), pp 335-347 


 2015


 Achdut, L., Tur-Sinai, A., & Troitsky, R. (2015). 
Transitions between states of labor-force participation among older israelisEuropean Journal of Ageing, 12(1), 39-49

Antonova, L., Aranda, L., Havari, E., and Pace, P. (2015). 
Is there a European land of opportunity? Cross-country differences in intergenerational mobility in 14 European countries and Israel. In: Börsch-Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 209-222

 Attias-Donfut, C. and H. Litwin. (2015). 
Comparaison de l’entraide familiale à l’échelle européenne : idées reçues, réalités et incertitudes. (Comparison of family support at the European level : prejudices, realities and uncertainties.). Informations socials, 188: 54-63.

Bertoni, M., Cavapozzi, D., Celidoni, M., and Trevisan, E. (2015). 
Assessing the material deprivation of older Europeans, In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 49-56

Bonsang, E. and Schoenmaeckers, J. (2015). 
Long-term care insurance and the family: does the availability of potential caregivers substitute for long-term care insurance? In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 369-380

Börsch-Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., and Weber, G. (2015). 
SHARE: a European policy device for inclusive ageing societies, In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 1-22

Bucher-Koenen, T., Schütz, J., and Spindler, M. (2015). 
Long-term care insurance across Europe. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 353-358

Franzese, F. (2015). 
Slipping into poverty: effects on mental and physical health. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 139-148

Hunkler, C., Kneip, T., Sand, G. and Schuth, M. (2015). 
Growing old abroad: social and material deprivation among first- and second-generation migrants in Europe, . In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 199-208

Katz, R., A. Lowenstein, Halperin, D. and Tur-Sinai, A. (2015). 
Generational Solidarity in Europe and IsraelCanadian Journal on Aging, 34(3): 342-355

Jürges, H. (2015). 
Health insurance coverage and access to care among European elders: cross-national differences and social gradients. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 301-312

Listl, S. and Jürges, H. (2015). 
Social inequalities in oral health – towards targeted health policy interventions. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 127-138

Malter, F. and A. Börsch-Supan (Eds). (2015). 
SHARE Wave 5: innovations & methodology. Munich: MEA, Max Planck Institute for Social Law and Social Policy

Myck, M., Najsztub, M. and Oczkowska, M. (2015). Measuring social deprivation and social exclusion. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 67-78

Najsztub, M., Bonfatti, A., and Duda, D. (2015). 
Material and social deprivation in the macroeconomic context. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 79-90

       Palgi, Y., Shrira, A. (2015). 
A cross-cultural longitudinal examination of the effect of cumulative adversity on the mental and physical health of older adults.Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy

   .1835-43 (8)24 .Palgi, Y. Shrira, A & Zaslavsky, O. (2015). 
Quality of life attenuates age-related decline in functional status of older adultsQuality of Life Research

Segel-Karpas, D. (2015). Number of illnesses, self-perceived health, and depressive symptoms: The moderating role of employment in older adulthood and old ageWork, aging and Retirement

Shiovitz-Ezra, S. (2015). 
Loneliness in Europe: do perceived neighborhood characteristics matter?  In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 169-178.

Shmotkin, Dov, Avidor, Sharon & Shrira, Amit (2015). 
The Role of the Hostile-World Scenario in Predicting Physical and Mental Health Outcomes in Older AdultsJournal of Aging Health

Shrira, A., Bodner, E., & Palgi, Y. (2015). 
Positivity ratio of flourishing individuals: Examining the moderation effects of methodological variations and chronological age.The Journal of Positive Psychology, 1-15

Sirven, N., C. Berchet and H. Litwin. (2015). Social participation and health: a cross-country investigation among older Europeans. In: Nyqvist, F. and A. Forsman (Eds). Social capital as a health resource in later life: the relevance of contextHeidelberg: Springer, 177-190

Srakar, A., Hrast, M. A., Hlebec, V., and Majcen, B. (2015). Social exclusion, welfare regime and unmet long-term care need: evidence from SHARE. In: Börsch-Supan,A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 189-198.

Stoeckel, K.J., and Litwin, H. (2015). Accessibility to neighborhood services and well-being among older Europeans. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 39-48. 

 Stoeckel, K.J., and Litwin, L. (2015). Social cohesiveness and neighborhood environmental deprivation: how are they related to life satisfaction in late life? Slipping into poverty: effects on mental and physical health. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 149-158

Tur-Sinai, T., and Litwin, H. (2015). Forgone visits to the doctor due to cost or lengthy waiting time among older adults in Europe. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.), SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 291-300.

Wagner, M. and Brandt, M. (2015). Loneliness among informal caregivers aged 50+ in Europe. In: Börsch -Supan, A., Kneip, T., Litwin, H., Myck, M., Weber, G. (Eds.),  SHARE Wave 5 data: a contribution to a better understanding of differences in material conditions in later life, Berlin: De Gruyter, pp. 179-188

Youssim, I., Hank, K., & Litwin, H. (2015). The role of family social background and inheritance in later life volunteering: Evidence from SHARE-Israel. Research on
Aging, 37(1), 3-17

 


2014


Achdut, L., Tur-Sinai, A., & Troitsky, R. (2014). Transitions between states of labor-force participation among older israelis.
European Journal of Ageing

(Khalaila, R., Litwin, H. (2014). 
Changes in health behaviors and their associations with depressive symptoms among Israelis aged 50+ Journal of Ageing and Health 26 (3)

.401-421


King-Kallimanis, B.L., Kenny, R.A., & Savva, G.M. (2014).
Factor structure for the frailty syndrome was consistent across europe. Journal of Clinical Epidemiology, 67(9),1008-1015

.Listl, S. (2014). Cost-related dental non-attendance in older adulthood: Evidence from eleven european countries and Israel. Gerodontology

Palgi, Y., Shrira, A., Ben-Ezra, M., Spalter, T., Kavé, G., & Shmotkin, D. (2014).Age-related and death-related differences in emotional complexity. Psychology and Aging, 29 (2) 284-296

.Spalter, T., Brodsky, J., Shnoor, Y. (2014). Improvements and decline in the physical functioning of Israeli older adults. The Gerontologist, 56(6) 919-9292013


Borsch-Supan, A., Brandt, M., Hunkler, C., Kneip, T.,  Korbmacher, J.,  Malter, F.,  Schaan, B., Stuck, S., Zuber, S. (2013). Data resource profile: the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE(. International Journal of Epidemiology


Hank, K., Wagner, M. (2013). Parenthood, marital status and well-being in later life: Evidence from SHARE. Social Indicators Research 114 (2

Hochman, O., Skopek, N. (2013).The impact of wealth on subjective well-being: A comparison of three welfare-state regimes. Research in Social Stratification and
Mobility 34: 127-141.

Levin, J. (2013). Religion and mental health among Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel study. Social Indicators Research. 113(3).

Lewin-Epstein, N., Semyonov, M. (2013). Immigration and wealth inequality in old age: The case of Israel. Research in Social Stratification and Mobility

Osman., A., Walsemann, K. A. (2013). Ethnic disparities in disability among middle-aged and older Israeli adults: the role of socioeconomic disadvantage and traumatic life events. Journal of Aging and Health 25(3): 510-531.

Semyonov, M., Lewin-Epstein, N. (2013).
Ways to richness: Determination of household wealth in 16 countriesEuropean Sociological Review.

Semyonov, M., Lewin-Epstein, N. (2013). Where wealth matters more for health:

The wealth–health gradient in 16 countries. Social Science and Medicine 81:10-17.

Shrira, A. (2013). Greater age-related decline in markers of physical, mental and cognitive health among Israeli older adults exposed to lifetime cumulative adversity. Aging & Mental Health 18 (5). 

אחדות, ל., ליטווין, ה., (עורכים) (2013).מבוא – הגל השני של סקר SHARE ישראל: תכנים ומתודולוגיות, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

אחדות, ל., טרויצקי, ר., טור-סיני, א., (2013).
רמת חיים, עוני ואי שוויון בקרב בני 50 ומעלה בראייה רב ממדיתבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

אחדות, ל., טור-סיני, א., טרויצקי, ר., (2013).מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה ודפוסי פרישה: התפקיד של דמוגרפיה, בריאות, עושר ותפיסת איכות העבודהבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

איילון, ל., (2013). שנת החיים האחרונה: ממצאים ראשוניים, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל


איילון, ל., מאיר, ע., (2013).
מנבאים של ירידה קוגנטיבית בקרב ילידי הארץ, עולים מברית המועצות לשעבר וערבים ישראלים בני 50 ומעלהבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

בן צבי, ג., ליטווין, ה., (2013).הלימות כלכלית נתפסת בקרב מבוגרים והגורמים המשפיעים עליה על פני זמן, בתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

בן שמחון, מ., שנור, י., ברודסקי, ג., צבע, י., יוז, פ., (2013). קשרים חברתיים ושביעות רצון של בני חמישים ומעלה בישראל ובאירופה (סקר SHARE). בתוך: סקירת השירותים החברתיים 2012, ירושלים: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 513-537

חלאילה, ר., (2013).תפיסת בריאות עצמית בקרב בני 50 ומעלהבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

יקוביץ, א., (2013).שימוש בשירותים לטיפול בית בקרב שלוש קבוצות גיל של זקניםבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

סוסקולני, ו., אוסלנדר, ג., סוסקולוני, א., (2013).משתנים מסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן לאורך זמן בקרב קשישים בישראלבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

ספלטר, ט., ברודסקי, ג., שנור, י., (2013).שיפור והידרדרות בתפקוד בקרב ישראלים בני 60 ומעלהבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

קגיה, ש., חטאב, נ., (2013). פערי בריאות בין מזדקנים ערבים למזדקנים יהודים בישראל, בתוך: קרמניצר, מ., שוויון והאוכלוסייה הערבית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' 1-41.

רול, ע., (2013).המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדיםבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

שיוביץ-עזרא, ש., נחמיה, ר., (2013). בדידות לאורך זמן ומתאמיה בקרב מבוגרים בישראלבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

שרירא, ע., (2013). השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת: הקשר בין סוגים שונים של טראומה מצטברת, רווחה נפשית ומוגבלות תפקודיתבתוך: אחדות, ל. וליטווין, ה., (עורכים), תמורות במחצית השנייה של החיים, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל 2012


 Jang, S. N., Avendano, M., Kawachi, I. (2012). Informal caregiving patterns in Korea and European countries: A cross-national comparison. Asian Nursing Research,
6(1): 19-26.

 Keinan, G., Shrira, A., Shmotkin, D. (2012).
The association between cumulative adversity and mental health: considering dose and primary focus of adversityQuality of Life Research 21(7) 1149-1158

 Kave, G., Shrira, A., Palgi, Y., Spalter, T., Ben-Ezra, M., Shmotkin, D. (2012).
Formal education level versus self-rated literacy as predictors of cognitive aging. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences

 Ladin, K. (2012).
Decomposing differences in utilization of health services between depressed and non-depressed elders in Europe. European Journal of Ageing 9: 51-64

 Levin, J. (2012).
Religion and Mental Health among Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel Study. Social Indicators Research,113(3): 769-784

 Levin, J. (2012).
Religion and physical health among older Israeli Jews: Findings from the SHARE-Israel study
. Israel Medical Association Journal 14(10): 595-601

Litwin, H., Shrira, A., Shmotkin, D. (2012).
Self-reported functional status among the old-old: A comparison of two Israeli cohorts. Journal of Aging and Health, 24(5) 846-862

   Shrira, A. (2012).
The effect of lifetime cumulative adversity on change and chronicity in depressive symptoms and quality of life in older adults,International
 Psychogeriatrics 24 (12): 1988-1997

Shrira, A., Shmotkin, D., Litwin, H. (2012).
Potentially traumatic events at different points in the life span and mental health: Findings from SHARE-Israel. American Journal of Orthopsychiatry 82 (2), 82(2): 251-259


טנוס-ג'ניני, ע. (2012). הקשר בין מקורות משמעות החיים ושביעות הרצון מהחיים בקרב בני 50 ומעלה בישראל
. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים2011

Ayalon, L., Shiovitz-Ezra, S. (2011). The Relationship Between Loneliness and Passive Death Wwishes in the Second Half of Life. International Psychogeriatrics, 23(10): 1677-1686

Glicksman, A., Litwin, H. (2011).International Spotlight: Israel. The Gerontologist, 51(6): 734-738

Litwin, H. (2011). Social Relationships and Well-Being in Very Late Life. In L. Poon and J. Cohen-Mansfield (Eds.) Understanding well being in the oldest old, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 213-226

42. Semyonov, M., Lewin-Epstein, N. (2011). Wealth Inequality: Ethnic Disparities in Israeli Society. Social Forces, 89(3): 935–9

 Shrira, A., Palgi, Y., Ben-Ezra, M., Shmotkin, D. (2011). How subjective Well-Being and Meaning in Life interact in The Hostile World?. The Journal of Positive Psychology, 6(4): 273-285

Shrira, A., Palgi, Y., Ben-Ezra, M., Shmotkin, D. (2011).Transgenerational Effects of Trauma in Midlife: Evidence for Resilience and Vulnerability in Offspring of Holocaust Survivors. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 3: 394-402


שיוביץ-עזרא, ש. (2011). בדידות לעת זקנה: בחינת התופעה בישראל ובארצות הברית. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, ל"א (1): 91 – 111. 2010

Ayalon, L., Heinik, J., Litwin, H. (2010).Population group differences in cognitive functioning in a national sample of Israelis 50 years and older. Research on Aging

Engelhardt, H., Buber, I., Skirbekk, V., Prskawetz, A. (2010). Social involvement, behavioral risks and cognitive functioning among older people. Aging and Society 30(5): 779-809

 Hank., K. (2010). How “successful” do older Europeans age? Findings from SHARE. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences 66(2): 230-6

Hank, K., Erlinghagen, M. (2010). Dynamics of volunteering in older Europeans. The Gerontologist 50(2): 170-178

László, K.D., Pikhart, H., Kopp, M.S., Bobak, M., Pajak, A., Malyutina, S., Salavecz, G., and Marmot, M. (2010). Job insecurity and health: A study of 16 European countries. Social Science and Medicine 70(6): 867-874

Litwin, H. (2010). Social networks and well-being: A comparison of older people in Mediterranean and non-Mediterranean countries. Journal of Gerontology: Social Sciences, 65B (5): 599-608

 Mojon-Azzi, S.M., Sousa-Poza., A. and Mojon, D.S. (2010). Impact of low vision on employment. Ophthalmologica. 224(6): 381-388

Roll, A., Litwin, H. (2010).Intergenerational financial transfers and mental health: An analysis using SHARE-Israel data. Aging & Mental Health, 14(2):203-210

Shrira, A., Palgi, Y., Ben-Ezra, M., Shmotkin, D. (2010). Do Holocaust survivors show increased vulnerability or resilience to post-Holocaust cumulative adversity?Journal of Traumatic Stress, 23 (3): 367-37
5

 Youssim, I. (2010). Social determinants of productivity among citizens aged 50 and older in Israel. A SHARE-IL based thesis in the framework of the Master of Arts program at the Hebrew University, Jerusalem 2009

  .89-104 (1)98 ,Amit, K., Litwin, H. (2009). The subjective well-being of immigrants aged 50 and older in Israel. Social Indicators Research

Börsch-Supan, A., K. Hank, H. Jürges and M. Schröder. (2009). Empirical research on health, ageing and retirement in Europe. Journal of European Social Policy 19(4): 293-300

Haski-Leventhal, D. (2009). Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-Europea Comparison Based on SHARE Data. Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, 20 (4): 388-404

Litwin, H. (2009).Understanding aging in a Middle Eastern context: The SHARE-Israel survey of persons aged 50 and older. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 24(1): 49-62

Litwin, H., Achdut, L., Youssim, I. (2009). Who supports delayed retirement? A study of older workers in Israel. Journal of European Social Policy, 19(3): 245–257

Litwin, H., Attias-Donfut, C. (2009). The inter-relationship between formal and informal care: A study in France and Israel. Ageing and Society, 29: 71-91

Litwin, H., Sapir, E. V. (2009). Forgone health care due to cost among older adults in European countries and in Israel. European Journal of Ageing, 6(3): 167-176

Litwin, H., Sapir, E. V. (2009). Perceived Income Adequacy Among Older Adults in 12 Countries: Findings from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. The Gerontologist, 49(3): 397-406

Shmotkin, D., Litwin, H. (2009). Cumulative adversity and depressive symptoms among older adults: the different roles of self- versus other-oriented events of potential trauma. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 44: 989-997

Siegrist, J., M. Wahrendorf. (2009). Participation in socially productive activities and quality of life in early old age: Findings from SHARE. Journal of European Social Policy, 19(4): 317-326

ליטווין, ה. וספיר, א. (2009). מי 'גומר את החודש'? רווחה כלכלית סובייקטיבית בגיל המבוגר בישראל. גרונטולוגיה: כתב עת לנושאי הזיקנה, לו (1): 45 - 67.

מולר, ז. (2009). הקשר בין סבאות לרוחה נפשית בקרב מבוגרים בני חמישים ומעלה. ‬עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים. 2008

Ayalon, L., Litwin, H. (2008). What cognitive functions are associated with passive suicidal ideation? Findings from a national sample of community
  dwelling Israelis
. International. Journal of Geriatric Psychiatry, 25 (4) 472-478

Litwin, H., Sapir, E.V. (2008).Israel: Diversity among population groups. In A. Boersch-Supan, A., Brugiavini, H., Juerges, A., Kapteyn, J., Mackenbach, J., Siegrist and G. Weber. (Eds.). First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004-2007): Starting the Longitudinal Dimension. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, University of Mannheim, pp. 93-9

Litwin, H., Vogel, C., Künemund, H. and Kohli, M. (2008). The balance of intergenerational exchange: Correlates of net transfers in Germany and Israel. Europe
Journal of Ageing, 5(2): 91-102

אחדות, ל. וליטווין, ה. (עורכים) (2008). בני 50 ומעלה: ממצאים ראשוניים מ-SHARE-ישראל: המדגם הישראלי של סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה. ביטחון סוציאלי, 76 מרץ 2008.

אחדות, ל. וביטון, ד. (2008). תעסוקה, רמת חיים ופערים כלכליים בקרב בני 50 ומעלה: ישראל בהשוואה לאירופה. ביטחון סוציאלי, 76: 151-125.

אחדות, ל. וגרא, ר. (2008). על עבודה ופרישה אצל בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 71-43.

איילון, ל. (2008). תפקוד קוגניטיבי של ישראלים בני 50 ומעלה. ביטחון סוציאלי, 76: 245-225.

אמית, ק. (2008). השתלבותם של ילידי חו"ל בני 50 ומעלה בישראל: איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ, הון אנושי, כלכלי וחברתי. ביטחון סוציאלי, 76: 308-291.

אנדבלד, מ. וכהן, ר. (2008). רמת החיים הכלכלית של האוכלוסייה המבוגרת. ביטחון סוציאלי, 76: 124-97.

גוטליבובסקי, ח. ווייס, י. (2008). החלטות הפרישה של זוגות נשואים. ביטחון סוציאלי, 76: 96-73.

זלצר-זובידה, א. וספלטר, ט. (2008). תחושות רווחה סובייקטיבית בקרב בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 289-269.

לוין-אפשטין, נ. וסמיונוב, מ. (2008). בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 174-153.

ליטווין, ה. (2008). העברות בין-דוריות פרטיות בקרב בני 50 ומעלה: חילופי זמן, כסף ומגורים משותפים. ביטחון סוציאלי, 76: 268-247.

ליטווין, ה. וספיר, א. (2008). מתודולוגיה: מבנה ותוכני סקר SHARE-ישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 41-25.

רול, ע. (2008). הקשר בין תמיכה כלכלית של הורים מבוגרים בילדיהם לבין רווחתם האישית של ההורים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.

שמואלי, ע. (2008). מצב בריאות פיסית, התנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות בקרב בני 50 ומעלה. ביטחון סוציאלי 76: 196-175.

שמוטקין, ד. (2008). בריאות הנפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגרים. ביטחון סוציאלי, 76: 224-197
.