צור קשר

כתובתנו למשלוח דואר:
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, 
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, 
האוניברסיטה העברית בירושלים מיקוד 9190501

אפשרויות התקשרות:


דואר אלקטרוני: igdc@savion.huji.ac.il

טלפון: 02-5880001
פקס: 02-5880306

 :Contact Us

Mailing Address 
Israel Gerontological Data Center 
The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare
Hebrew University , Mount Scopus 
Jerusalem 
9190501 
 

Contact Details 


E-mail:
 
igdc@savion.huji.ac.il

Tel:
972-2-5880001
Fax: 972-2-5880306