צור קשר

כתובתנו למשלוח דואר:
מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, 
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, 
האוניברסיטה העברית בירושלים מיקוד 9190501

אפשרויות התקשרות:
טלפון: 02-5880001
פקס: 02-5880306
דואר אלקטרוני: igdc@savion.huji.ac.il
 :Contact Us

Mailing Address 
Israel Gerontological Data Center 
The Paul Baerwald School of Social Work and Social Welfare
Hebrew University , Mount Scopus 
Jerusalem 
9190501 
 
Contact Details 
Tel: 972-2-5880001 
Fax: 972-2-5880306 
E-mail: 
igdc@savion.huji.ac.il