מעבר לדף קודם   הראה תנאים

שם הסקר 1903 - מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל- אינטרנטי
הערות לסקר שלום רב. אנו עורכים סקר בנושא דעות לגבי התנהלות כלכלית. באפשרותך לסרב לענות על כל שאלה שהיא, במידה ואינך מעוניין להשיב עליה. כל תשובותיך יישמרו בסודיות. (השאלון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים ולגברים כאחד)
תאריך הסקר 09/10/2012
שם עורך שאלון שם מחבר השאלון

תנאי כניסה:


1  
 כלל לאבמידה מועטהבמידה מסוימתבמידה רבהלא יודע
1.1 באיזו מידה יש לך מספיק ידע כדי לקבל החלטות עצמאיות בניהול כספייך?
1.2 באיזו מידה רמת הידע שלך מספיקה כדי לחסוך כסף לטווח הארוך?
יציאה:

תנאי כניסה:


2  בחודש האחרון, האם חיפשת מידע כלכלי ופיננסי במקורות המידע הבאים:
 כןלאלא יודע
2.1 כתבות או מאמרים בעיתון (מודפס או באינטרנט) בנושאים כלכליים
2.2 תכניות רדיו או טלוויזיה בנושאים כלכליים
2.3 קבוצות דיון / פורומים באינטרנט בנושאים כלכליים
2.4 דו``חות כספיים של חברות או משרדי ממשלה
יציאה:

תנאי כניסה:
3 האם תהיה מעוניין להשתתף בהדרכה בנוגע לניהול כספייך?


 כן
 ייתכן
 לא
יציאה:

תנאי כניסה:


4  
 לאכן, כל מספר חודשיםכן, פעם או פעמיים בחודשכן, פעם בשבוע או יותרלא יודע
4.1 האם אתה מנהל מעקב אחר חשבונות הבית לתשלום כגון חשבונות ארנונה, מים וחשמל ?
4.2 האם אתה מתעדכן לגבי מצב החשבון דרך אתר האינטרנט של הבנק או המוקד הטלפוני?
4.3 האם אתה מנהל רישומי הוצאות מסודרים?
יציאה:

תנאי כניסה:
5 באיזו מידה אתה מודאג שכספי הפנסיה לא יספיקו לך לכל משך חייך?


 כלל לא
 במידה מסוימת
 במידה רבה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
6 האם יש לך כספים בחיסכון שמיועד לתקופה שלאחר הפרישה?


 כן
 לא
  לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:
if({Q6}->{A1}) $next={Q7};else $next={Q12};

תנאי כניסה:
7 האם התעדכנת בשלושת החודשים האחרונים במצבו של חיסכון זה?


 כן
 לא
  לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
8 האם יש לך כספים בקרן פנסיה?


 כן
 לא
  לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:
if({Q8}->{A1}) $next={Q9};else $next={Q10};

תנאי כניסה:
9 אם קרן הפנסיה תציע לך להיות שותף פעיל יותר בבחירת ההשקעות בהן יושקע הכסף שלך, האם תהיה מעוניין בכך?


 כן
 לא
  לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
10 בהנחה שהיציאה שלך לפנסיה תהיה בהתאם לתכנון שלך כיום, באיזו מידה אתה בטוח מה תהיה הכנסתך החודשית לאחר הפרישה?


 אין לי מושג מה תהיה הכנסתי
 יש לי מושג פחות-או-יותר מה תהיה הכנסתי
 יש לי מושג טוב מה תהיה הכנסתי
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
11 האם שקלת בעבר או שאתה שוקל כיום להחליף את המסלול של החיסכון שלך לתקופת הפרישה או את החברה המנהלת אותו?


 לא שקלתי ולא החלפתי
 אני שוקל כיום
 שקלתי אך לבסוף לא החלפתי
 שקלתי והחלפתי
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:


12  באיזו מידה אתה מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים:
 מסכים מאודמסכיםלא כל כך מסכיםבכלל לא מסכיםמסרב לענות
12.1 אני נוהג לשלם את החשבונות במועד
12.2 אני קונה דברים גם אם אין לי כסף פנוי
12.3 אני עורך השוואה של מחירי מוצרים לפני שאני קונה
12.4 אני יותר חסכן מאשר בזבזן
יציאה:

תנאי כניסה:13  כעת יופיעו משפטים בהם משתמשים אנשים כדי לתאר את חייהם וכיצד הם מרגישים. ענה בבקשה באיזו מידה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים ביחס אליך באופן אישי:
 מסכים מאודמסכיםלא כל כך מסכיםבכלל לא מסכיםמסרב לענות
13.1 בתקופות של אי וודאות, אני בדרך כלל מצפה לטוב
13.2 אני תמיד אופטימי ביחס לעתיד שלי
13.3 רק לעתים רחוקות אני חושב שהדברים יסתדרו בדרך שלי
13.4 רק לעתים רחוקות אני סומך על כך שיקרו לי דברים טובים
יציאה:

תנאי כניסה:
14 נניח שאתה המפרנס היחיד של משק הבית. מסיבה כלשהי אתה חייב לעבור למקום עבודה חדש ועליך לבחור בין שתי עבודות אפשריות. בעבודה הראשונה מובטח לך שמשק הבית שלך יקבל הכנסה בדיוק כמו עכשיו, למשך כל חייך. בעבודה השנייה יש אפשרות שתרוויח יותר אבל אין ביטחון בהכנסה: יש סיכוי של 50% שההכנסה הכוללת של משק הבית תוכפל וסיכוי של 50% שההכנסה תרד בשליש. איזו עבודה תבחר – את הראשונה או את השנייה?


 את העבודה הראשונה
 את העבודה השנייה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
15 נניח ששכן סיפר לך על השקעה שמציעה תשואה גבוהה יותר מהריבית בשוק ושהיא ללא סיכונים כלל. איך היית ממליץ להתייחס אליה? (תשואה פירושה: הרווח הצפוי ביחס להשקעה)


 כהשקעה טובה, ולהשקיע בה הרבה כדי להרוויח בגדול
 כהשקעה סבירה, ולהשקיע בה מעט כדי לבדוק אם היא כדאית
 כהשקעה שנשמעת טובה מדי מכדי להיות אמיתית ולא להשקיע בה כלל
  לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:בחלק זה של הסקר תישאל על תהליכים כלכליים המתרחשים בשווקים השונים. אנא ענה כמיטב יכולתך.

16 נניח שבעוד שנה משכורתך תגדל באחוז אחד ושיעור האינפלציה יעלה בשני אחוזים. בעוד שנה מהיום, כמה תוכל לקנות בעזרת כספך?


 יותר מאשר היום
 בדיוק כמו היום
 פחות מאשר היום
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:17 הפקדת 100 שקלים בחיסכון עם ריבית שנתית של 12%, כך שבסוף השנה קיבלת 112 שקלים. כמה היית מקבל אם היית מפקיד את 100 השקלים בחסכון שהיה צובר ריבית של אחוז אחד בכל חודש?


 112 שקלים
 יותר מ 112 שקלים
 פחות מ 112 שקלים
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
18 נניח שקיבלת היום ירושה של מאה אלף שקלים וחברך יקבל סכום זהה עוד שלוש שנים מהיום. מי יהיה כנראה במצב כספי טוב יותר בעוד שלוש שנים מהיום, אחרי ששניכם קיבלתם את הכספים?


 אני
 החבר
 שנינו באותה מידה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
19 מה קורה כאשר מישהו קונה מניה של חברה כלשהי ?


 הוא הופך להיות הבעלים של חלק מהחברה
 הוא מלווה כסף לחברה
 הוא חייב כסף לחברה
 אף תשובה אינה נכונה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
20 מה קורה כאשר מישהו קונה איגרת חוב של חברה כלשהי ?


 הוא הופך להיות הבעלים של חלק מהחברה
 הוא מלווה כסף לחברה
 הוא חייב כסף לחברה
 אף תשובה אינה נכונה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:
21 הערך של מה מהבאים הוא הכי פחות יציב לאורך זמן?


 חסכון בבנק
 איגרת חוב
 מניה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:


22  חווה דעתך: נכון או לא נכון -
 נכוןלא נכוןלא יודע
22.1 השקעה בעלת תשואה גבוהה (רווח גבוה) היא על פי רוב השקעה בסיכון גבוה (עם סבירות גבוהה להפסד)
22.2 שימוש בכספים מחסכונות כדי לשלם על חובות שנושאים ריבית גבוהה זו לרוב אסטרטגיה טובה
יציאה:

תנאי כניסה:


רשום 999 אם אינך יודע את התשובה

23 מהו שיעור המע"מ (מס ערך מוסף) בישראל, נכון לעכשיו? רשום תשובתך בספרות
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
24 לפני שתעבור לחלק הבא, ציין בבקשה, באיזו מידה אתה סבור כי ענית נכונה על השאלות שנשאלת עד עכשיו?


 כלל לא
 במידה מועטה
 במידה מסוימת
 במידה רבה
 לא יודע
יציאה:

תנאי כניסה:

כעת תישאל מספר שאלות בחשבון
רשום 999 אם אינך יודע את התשובה.

25 הסיכוי להפסיד את כל הכסף בהשקעה מסוימת הוא 10%. כמה אנשים מתוך אלף (1,000), ששמו את כספם בהשקעה זו, צפויים להפסיד את כל כספם? אנא רשום תשובתך בספרות בלבד
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
if({Q25}->{A1}==100) $next={Q27};


רשום 999 אם אינך יודע את התשובה.

26 בתקופת מבצע, מוכרת חנות את כל הפריטים בחצי מחיר. לפני המבצע, עלתה ספה 300 ש``ח. כמה היא תעלה במסגרת המבצע? אנא רשום תשובתך בספרות בלבד
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
if({Q25}->{A1}==100) $next={Q27};else $next={Q29};


רשום 999 אם אינך יודע את התשובה.

27 מוכר מכוניות משומשות מוכר מכונית תמורת 60,000 ש``ח. סכום זה הוא שני שלישים ממחירה של מכונית חדשה. מהו מחירה של מכונית חדשה? אנא רשום תשובתך בספרות בלבד
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
if({Q27}->{A1}==90000) $next={Q28};else $next={Q29};


רשום 999 אם אינך יודע את התשובה

28 נניח שיש לך 2000 ש``ח בחשבון חסכון. החשבון צובר עשרה אחוזי ריבית בכל שנה. כמה כסף יהיה לך בחשבון מקץ שנתיים? אנא רשום תשובתך בספרות בלבד
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
29 בחלקו האחרון של הסקר תישאל על מאפיינים אישיים שלך ושל משק הבית שלך.

מהו גילך? רשום בספרות בבקשה
 

נומרי
יציאה:

תנאי כניסה:
30 היכן אתה ממקם את עצמך ברצף שבין חרדי, דתי, מסורתי וחילוני?


 חרדי
 דתי
 מסורתי
 חילוני
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
31 האם אתה מתגורר לבד בבית?


 כן
 לא
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
if({Q31}->{A2}) $next={Q32};else $next={Q33};
32 האם אתה מתגורר עם בן/בת זוג?


 כן
 לא
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
33 מי המחליט העיקרי במשק הבית בבחירה בין מסלולי השקעה או חברות פיננסיות?


 אני
 בן/בת זוגי
 מישהו אחר שגר עמי במשק הבית
 מישהו מחוץ למשק הבית
 אין במשק הבית מישהו אחד עיקרי
 אף אחד לא מחליט
 לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
34 כאשר אתה חושב על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך, באיזו מידה היית אומר שמשק הבית שלך מצליח להסתדר כלכלית


 בקושי רב
 במידה מסוימת של קושי
 די בקלות
 בקלות
 לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:35  אילו נכסים מבין הבאים יש בבעלותך (בנפרד או במשותף עם מישהו אחר)?
 כןלאלא יודעמסרב לענות
35.1 חשבון בנק מכל סוג שהוא
35.2 קרן לגיל הפרישה (קרן פנסיה/קופת גמל/ביטוח מנהלים)
35.3 מניות (לא דרך קרנות מנוהלות)
35.4 איגרות חוב (לא דרך קרנות מנוהלות)
35.5 ניירות ערך אחרים (לא דרך קרנות מנוהלות), כמו אופציות ונגזרים
35.6 בית או דירה
35.7 כלי רכב
יציאה:

תנאי כניסה:
36 ההכנסה החודשית הממוצעת למשק בית בישראל עומדת כיום על כ-12 אלף שקלים נטו. האם ההכנסה הכוללת נטו של משק הבית שלך (מכל מקורות ההכנסה) ממוקמת:


 הרבה מתחת לממוצע
 מעט מתחת לממוצע
 בממוצע
 מעט מעל הממוצע
 הרבה מעל הממוצע
 לא יודע
  מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
37 מהו גובה החובות של משק הבית שלך, לא כולל חוב על משכנתאות?


 אין חובות כלל או שהם אינם משמעותיים בגודלם
 חובות של כמה אלפים בודדים
 חובות של עשרות אלפים
 חובות גדולים יותר
 לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
38 כיצד היית מתאר/ת את מצבך התעסוקתי הנוכחי?


 גימלאי
 שכיר/ה או עצמאי/ת (כולל עבודה בעסק המשפחתי)
 מובטל/ת
 חולה/מוגבל/ת באופן קבוע
 עקר/ת בית
 מתנדב/ת ללא תשלום
 אחר (כולל פרנסה מהשכרת רכוש או ניהולו)
 מסרב/ת לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
39 האם אתה עובד או שעבדת בעבר במקצוע הקשור לכספים, כגון בהנהלת חשבונות, עבודה כיועץ פיננסי או כפקיד בבנק?


 כן
 לא
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
40 כיצד היית מגדיר את מצבך הבריאותי?


 רע מאוד
 רע
 סביר
 טוב
 טוב מאוד
 לא יודע
 מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:
41 מהי תעודת הסיום הגבוהה ביותר של מוסד חינוכי שנמצאת ברשותך?


 אין
 סיום בית ספר יסודי
 לימודי חטיבת ביניים
 השכלה תיכונית חלקית (תיכון עיוני או מקצועי או ישיבה תיכונית)
 השכלה תיכונית מלאה ללא תעודת בגרות (תיכון עיוני או מקצועי או ישיבה תיכונית)
 השכלה תיכונית מלאה עם תעודת בגרות (תיכון עיוני או מקצועי או ישיבה תיכונית)
 סיום ישיבה גבוהה או 'כולל'
 השכלה על תיכונית לא אקדמית (לימודי תעודה)
 תואר ראשון (ממכללה אקמית או מאוניברסיטה)
10  תואר שני או גבוהה יותר (ממכללה אקמית או מאוניברסיטה)
11  מסרב לענות
יציאה:

תנאי כניסה:42 מהו היישוב שבו אתה מתגורר?
 

טקסט
יציאה:

כתובת חברה
מנהל כללי
טלפון
פקס
דואר אלקטרוני
דף הבית
מעבר לדף קודם