פרסומים עדכניים:

2016

הס. ע, ורנר, פ. (2016). "לפעמים אנחנו מותשים, רק רוצים לעזוב": עומס טיפול בקרב עובדים זרים שמטפלים בחולי אלצהיימר. גרונטולוגיה מג (2): 108-85.

______________________________________________________________________


2015

אייזן, א. (2015). נפילות בחולים הלוקים בשיטיון (דמנציה). הרפואה, 154 (5): 323-326.

בנטור, נ., שטרנברג, ש., שולדינר, ג'. (2015). איכות הטיפול בסוף החיים בזקנים עם דמנציה מתקדמת בקהילה, דוח מחקר, ירושלים: מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל.

גלבוע, מ. (2015).אחרית החיים בראי המגדרי: סיפוריהן של שלוש נשים מבוגרות המאובחנות כחולות דמנציה, גרונטולוגיה: כתב עת בנושא זיקנה מב (3-4) 47 - 72

גלוזברון, ע. בריל, מ. (2015). פרופסור ארנולד רוזין: בין האבות המייסדים של הגריאטריה בישראל: מקים מרכזי יום חדשניים לחולי דמנציה ומכון להוראת גריאטריה ,גרנטולוגיה: כתב עת בנושא זיקנה מב (3-4) 141 - 145 

לנדאו, ר., ורנר, ש. (2015). ההיבטים האתיים של שימוש במערכת איכון לוויינית (GPS) למעקב אחר אנשים עם דמנציה: המלצות ליישום. גרונטולוגיה מב (1): 9-25.


______________________________________________________________________


2014
אדמית, ט. (2014). מטפלים זרים, דמנציה, ומה שביניהם, כתב עת ישראלי לריפוי בעיסוק 23 (1).

גולדשטיין, ד., ורנר, פ. (2014). קווי דמיון ושוני בין רגשות חמלה ורחמים: רגשותיהם של צאצאים בוגרים המטפלים בהורים חולי אלצהיימר, גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה מא (1): 13-24.

______________________________________________________________________


לפרסומים עדכניים באנגלית