על המחצית השניה של החיים בישראל     
     
חוברת ממצאים, פורסם: אוגוסט 2014
לפתיחת החוברת - לחצו על התמונה או כאן
  גרסה דיגיטאלית
             

                           

 
דפוסי פנאי ותקשורת בקרב אזרחים ותיקים בישראל
מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים, 2014
לפתיחה לחצו על התמונה או כאן
להורדת טפסי הרשאה לקבלת הנתונים לחצו כאן

תמורות במחצית השניה של החיים

ספר ערוך, פורסם: יוני 2013
לפתיחת הספר לחצו על התמונה או כאן
אוריינות כלכלית לקראת פרישה
מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים, 2013
לפתיחה לחצו על התמונה או כאן
להורדת טפסי הרשאה לקבלת הנתונים לחצו כאן
 
הדאגות של הקשישים בישראל
 
מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים, 2012
לפתיחה לחצו על התמונה או כאן
להורדת טפסי הרשאה לקבלת הנתונים לחצו כאן
 
ממצאים ראשונים מסקר SHARE -ישראל

גיליון כתב העת ביטחון סוציאלי מס' 76, פורסם: 2008
לפתיחה יש ללחוץ על התמונה או כאן