דהן, ד., נמרוד, ג., (2014). דפוסי פנאי בקרב אזרחים וותיקים בישראל, דוח מחקר, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

דהן, ד. שורץ, א. (2014). אזרחים ותיקים בישובים קטנים: מאפיינים עיקריים בהשוואה לאזרחים ותיקים בעיר, דוח מחקר, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מאיר, ע., רול, ע., ליטווין, ה., (2014). תחומי דאגה בקרב קשישים בישראל, חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית, ל"ד (2): 185 – 207.


Palgi, Y., Shrira, A., Ben-Ezra, M., Spalter, T., Kavé, G., & Shmotkin, D. (2014).Age-related and death-related differences in emotional complexity. Psychology and Aging, 29 (2) 284-296
International Dental Journal

Spalter, T., Brodsky, J., Shnoor, Y. (2014). Improvements and decline in the physical functioning of Israeli older adultsThe Gerontologist