אחדות, ל. וליטווין, ה. (עורכים) (2008). בני 50 ומעלה: ממצאים ראשוניים מ-SHARE-ישראל: המדגם הישראלי של סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה. ביטחון סוציאלי, 76 מרץ 2008.

אחדות, ל. וביטון, ד. (2008). תעסוקה, רמת חיים ופערים כלכליים בקרב בני 50 ומעלה: ישראל בהשוואה לאירופה. ביטחון סוציאלי, 76: 151-125.

אחדות, ל. וגרא, ר. (2008). על עבודה ופרישה אצל בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 71-43.

איילון, ל. (2008). תפקוד קוגניטיבי של ישראלים בני 50 ומעלה. ביטחון סוציאלי, 76: 245-225.

אמית, ק. (2008). השתלבותם של ילידי חו"ל בני 50 ומעלה בישראל: איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ, הון אנושי, כלכלי וחברתי. ביטחון סוציאלי, 76: 308-291.

אנדבלד, מ. וכהן, ר. (2008). רמת החיים הכלכלית של האוכלוסייה המבוגרת. ביטחון סוציאלי, 76: 124-97.

גוטליבובסקי, ח. ווייס, י. (2008). החלטות הפרישה של זוגות נשואים. ביטחון סוציאלי, 76: 96-73.

זלצר-זובידה, א. וספלטר, ט. (2008). תחושות רווחה סובייקטיבית בקרב בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 289-269.

לוין-אפשטין, נ. וסמיונוב, מ. (2008). בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 174-153.

ליטווין, ה. (2008). העברות בין-דוריות פרטיות בקרב בני 50 ומעלה: חילופי זמן, כסף ומגורים משותפים. ביטחון סוציאלי, 76: 268-247.

ליטווין, ה. וספיר, א. (2008). מתודולוגיה: מבנה ותוכני סקר SHARE-ישראל. ביטחון סוציאלי, 76: 41-25.

רול, ע. (2008). הקשר בין תמיכה כלכלית של הורים מבוגרים בילדיהם לבין רווחתם האישית של ההורים. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.

שמואלי, ע. (2008). מצב בריאות פיסית, התנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות בקרב בני 50 ומעלה. ביטחון סוציאלי 76: 196-175.

שמוטקין, ד. (2008). בריאות הנפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגרים. ביטחון סוציאלי, 76: 224-197.
 
Ayalon, L. (2008). Subjective cognitive functioning as a predictor of all cause mortality in an Israeli national sample of community dwelling older adults. International Journal of Geriatric Psychiatry

Ayalon, L. (2008). Volunteering as a predictor of all cause mortality: What aspects of volunteering really matter? International Psychogeriatrics, 9: 1-1.

Ayalon, L., Litwin, H. (2008). What cognitive functions are associated with passive suicidal ideation? Findings from a national sample of community dwelling Israelis. International
Journal of Geriatric Psychiatry

Litwin, H., Leshem, E., (2008). Late-life migration, work status and survival: The case of older immigrants from the former Soviet Union in Israel. International Migration Review, 42(4): 903-925

Litwin, H., Sapir, E.V. (2008). Israel: Diversity among population groups. In A. Boersch-Supan, A., Brugiavini, H., Juerges, A., Kapteyn, J., Mackenbach, J., Siegrist and G. Weber. (Eds.). First Results from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (2004-2007): Starting the Longitudinal Dimension. Mannheim: Mannheim Research Institute for the Economics of Aging, University of Mannheim, pp. 93-9.

Litwin, H., Vogel, C., Künemund, H. and Kohli, M. (2008). The balance of intergenerational exchange: Correlates of net transfers in Germany and Israel. European Journal of Ageing, 5(2): 91-102