ליטווין, ה. וספיר, א. (2009). מי 'גומר את החודש'? רווחה כלכלית סובייקטיבית בגיל המבוגר בישראל. גרונטולוגיה: כתב עת לנושאי הזיקנה, לו (1): 45 - 67.

מולר, ז. (2009). הקשר בין סבאות לרוחה נפשית בקרב מבוגרים בני חמישים ומעלה. ‬עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים.
 
Amit, K., Litwin, H. (2009). The subjective well-being of immigrants aged 50 and older in Israel. Social Indicators Research

Börsch-Supan, A., K. Hank, H. Jürges and M. Schröder. (2009). Empirical research on health, ageing and retirement in Europe. Journal of European Social Policy 19(4): 293-300.

Haski-Leventhal, D. (2009). Elderly Volunteering and Well-Being: A Cross-Europea Comparison Based on SHARE Data. Voluntas: International Journal of Voluntary and Non-Profit Organizations, 20 (4): 388-404

Litwin, H. (2009).Understanding aging in a Middle Eastern context: The SHARE-Israel survey of persons aged 50 and older. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 24(1): 49-62

Litwin, H., Achdut, L., Youssim, I. (2009). Who supports delayed retirement? A study of older workers in Israel. Journal of European Social Policy, 19(3): 245–257

Litwin, H., Attias-Donfut, C. (2009). The inter-relationship between formal and informal care: A study in France and Israel. Ageing and Society, 29: 71-91

Litwin, H., Brodsky, J. (2009).Israel. In E. Palmore, F. Whittington and Kunkel, S. (Eds.). The International Handbook on Aging: Current Research and Developments, Third Edition. Westport, CN: Praeger Publishers, pp. 297-308

Litwin, H., Sapir, E. V. (2009). Forgone health care due to cost among older adults in European countries and in Israel. European Journal of Ageing, 6(3): 167-176

Litwin, H., Sapir, E. V. (2009). Perceived Income Adequacy Among Older Adults in 12 Countries: Findings from the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. The Gerontologist, 49(3): 397-406

Shmotkin, D., Litwin, H. (2009). Cumulative adversity and depressive symptoms among older adults: the different roles of self- versus other-oriented events of potential trauma.
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 44: 989-997

Siegrist, J., M. Wahrendorf. (2009). Participation in socially productive activities and quality of life in early old age: Findings from SHARE. Journal of European Social Policy, 19(4): 317-326