בקר, א. (2016) תוכניות ממשלתיות לתמיכה בקשישים בודדים. דוח מחקר, ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע.

גלזר, ק. ברמלי גרינברג, ש. (
2016). בחינת אופן חלוקת הכספים בין קופות החולים על שירותי בריאות וסיעוד והצעת מנגנונים משלימים. דוח מחקר. ירושלים: המכון הלאומי לחקר שרותי בריאות

נמרוד, ג., דהן, ד. (2016). דפוסי הפנאי של הגמלאים בישראל ותרומתם לשביעות רצון מהחיים. גרונטולוגיה, מג(3): 82-63

.דרכה של ישראל לשגשוג חברתי. (2016). שראל, מ., יקיר, א. (עורכים). דוח סטטיסטי. ירושלים: פורום קהלת לכלכלה

Bodner, E. Bergman, S. (2016).Loneliness and depressive symptoms among older adults: The moderating role of subjective life expectancy. Psychiatry Research. 237. pp 78-82.

Damri N, Litwin, H. (2016). Minority population group status and QOL change: the case of older Israelis European Journal of Aging. 13 (4). pp 299–309

Deindl, C., Tieben, N. (2016). Resources of Grandparents: Educational Outcomes Across Three Generations in Europe and Israel. Journal of Marriage and Family.

Dolberg, P. Shiovitz, S. Ayalon, L. (2016) Migration and changes in loneliness over a 4-year period: the case of older former Soviet Union immigrants in Israel 
European Journal of Aging 13 (4), pp 287-297

Halperin, D. Lowenstein, A. Tur Sinai, A. Ben David, N. (2016). A method for estimating the participation rate of elder care. Theoretical Economic Letters. 6, pp.474 – 479.

Khalaila,R. (2016). Depression statuses and related predictors in later life: A 10-year follow-up study in Israel. European Journal of Ageing, 13(4),pp 311–321.

Lewin-Epstein, N. Semyonov, M. (2016). Household debt in midlife and old age: A multinational study. International Journal of Comparative Sociology. 57(3),151-172

Litwin,H. Schwartz,E. Avital,D (2016).Religiosity and well-being among older Jewish Israelis: Findings from SHARE.
Journal of Religion, Spirituality & Aging. 28, pp. 1-16

Litwin,H. Stoeckel K.J. (2016). Social network, activity participation, and cognition: a complex relationship.Research on Aging, 38 (1), pp 76-97.
 
Nimrod,G. Shrira,A.(2016). The paradox of leisure in later life. The Journal of Gerontology 71 (1),106-111


Shiovitz-Ezra, S, (2016) Antecedents of late life outcomes: the case of Israel
European Journal of Aging 13 (4), pp 281-285

Shmotkin, D., S. Avidor and A. Shrira. The role of the hostile-world scenario in predicting physical and mental health outcomes in older adults. Journal of Aging and Health 28(5

Shrira A, Palgi Y, Bodner E, Shmotkin D (2016).
Which category of lifetime adversity accelerates physical impairment among Israeli older adults
European Journal of Ageing 13 (4), pp 323–334

Shrira, A. Palgi, Y. 2016
A Cross-Cultural Longitudinal Examination of the Effect of Cumulative Adversity on the Mental and Physical Health of Older Adults. Psychological Trauma: Theo 
Research, Practice, and Policy 8,(2) 
Pp. 172-179

Stock, C., H. Jürges, J. Shen, K. Bozorgmehr and S. Listl. A comparison of tooth retention and replacement across 15 countries in the over-50s. Community Dentistry and Oral Epidemiology 44(3

  Weinstein, G. (2016). Childhood conditions and current physical performance among non-institutionalized individuals aged 50+ in Israel
European Journal of Aging 13(4), pp 335–347