בדף זה, מופיעים במרוכז דוחות מחקר שנכתבו על ידי צוות מרכז הידע בהקשר פנדמיית הקורונה.

לוינסקי, מ. ושיוביץ-עזרא, ש. (2020). מאפייני האוכלוסייה המבוגרת בישראל ובאירופה בראי משבר הקורונה (COVID-19): ממצאים נבחרים על בני 60 ומעלה. ירושלים:מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. 

אוסטרובסקי-ברמן, א. ושיוביץ-עזרא, ש. (2020). האוכלוסייה המבוגרת בישראל בראי משבר הקורונה (COVID-19): ממצאים נבחרים על ישראלים בני 60 ומעלה. ירושלים:מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.