מאגרים וגופים רלוונטיים:

מסמכי מדיניות ודוחות מחקר:

התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות.
קבוצת מומחים רב תחומיים ובין משרדיים התכנסה כדי לנסח המלצות עבור התוכנית הלאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות נוספות. רוב ההמלצות מבוססות על מחקר שסקר 117 מטפלים בחולי אלצהיימר ישראליים. ההמלצות הוצגו בשנת 2012 בפני מנכ"ל משרד הבריאות, אשר אימץ אותן כבסיס לתוכנית הלאומית. באוקטובר 2013 הוצגו עיקרי התוכנית בכנס בנושא שערך משרד הבריאות.

להלן  ההמלצות בהן עוסקת התוכנית:

• העלאת מודעות הציבור לדמנציה.
• שיפור מערכת שירותי הבריאות.
• שיפור מערכת שירותי הרווחה.
• פיתוח מענה ישיר ותמיכה לצרכי חברי המשפחה המטפלים בחולים.
• פיתוח והרחבה של מערך הכשרת כוח האדם המטפל בלוקים בדמנציה, הן כדי להבטיח טיפול איכותי הן כדי למנוע את שחיקתם.
• כמו כן התכנית מעלה את הצורך במחקר שיסייע בתכנון מדיניות ובפיתוח השירותים הרלוונטיים.

לקריאת הדוח המלא: ברודסקי, ג'., בנטור, נ., לרון, מ., בן-ישראל, ש. (2013). תכנית לאומית להתמודדות עם מחלת האלצהיימר ודמנציות אחרות. ירושלים: משרד הבריאות.

עוד על הנושא באתר משרד הבריאות

ורנר, פ. (2007). פיתוח ערכת פעילות לבריאות להפעלת החולה הדמנטי בביתו. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי.

ורטמן, א., ברודסקי, ג'., קינג, י., בנטור, נ., צחמיר, ס. (2005). קשישים הלוקים בדמנטיה: שכיחות, זיהוי צרכים לא מסופקים ועדיפויות בפיתוח שירותים. ירושלים: ג'וינט-אשל מכון ברוקדייל.מדריכים
:מאגרי מידע ונתונים:כתבי עת:
  • אלצהיימר, גיליון מס' 1, 2013. כתב עת מקוון  וחופשי מבית מדיקל מדיה. בגיליון שמונה מאמרים קליניים אודות אבחון ושיטות טיפול במחלת האלצהיימר ובדמנציות אחרות.


עמותות:הכנס השנתי ה-11 למדיניות בריאות:


מצגת בנושא בית לחולי דמנציה בסוף החיים