מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראלמרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל קם על מנת לאפשר התמודדות עם האתגרים הרבים שהזדקנות האוכלוסייה והעלייה בתוחלת החיים בישראל מציבות. מטרת המרכז לספק תשתית מחקרית נרחבת, באמצעות מסדי נתונים, כדי לבחון את תהליך ההזדקנות על היבטיו החברתיים, הבריאותיים והכלכליים. הידע ההולך ונצבר במרכז מאפשר ביצוע מחקרים היכולים לענות על שאלות במגוון רחב של היבטים ולאפשר היערכות והתמודדות עם תהליך ההזדקנות. מסדי הנתונים והידע הנצברים במרכז הידע עומדים לרשותם של חוקרים, סטודנטים, קובעי מדיניות ובעלי עניין.

הקמתו של מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל החלה בנובמבר 2002, כמרכז הידע התשתיתי היחידי בתחום מדעי החברה מבין שניים-עשר מרכזי ידע שאת הקמתם יזם משרד המדע והטכנולוגיה. המרכז נגיש באופן חופשי ללא תשלום וללא צורך בהרשמה באמצעות אתר אינטרנט מאז 2006. שותפים במסגרת המרכז קונסורציום של מדענים ממדעי החברה, הבריאות והגרונטולוגיה. משרדי מרכז הידע ממוקמים בביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלדבאוניברסיטה העברית בירושלים. החל מינואר 2008 מרכז הידע פועל בשיתוף פעולה עם המשרד לשוויון חברתי בביצוע מיזם משותף. 

בראש מרכז הידע עומד פרופ' הווארד ליטווין, יוזם מרכז הידע, ראש פרויקט SHARE-ישראל, חוקר בעל מוניטין בינלאומי בחקר הזקנה (גרונטולוגיה) מהאוניברסיטה העברית בירושלים וזוכה פרס לנדאו 2014 למדעים ואמנויות על תרומתו לחקר הזקנה. לפרופ' ליטווין מעל 160 פרסומים מדעיים, שבוחנים מחד את עולמו החברתי של הזקן ומאידך את יחס החברה לאוכלוסייה המזדקנת.