חברי ועדות פרויקט SHARE-ישראל

ועדה מייעצת לפרויקט SHARE-ישראל
פרופ' הווארד ליטווין
פרופ' אקסל ברש-סופן
פרופ' דב שמוטקין
פרופ' דניאל כהנמן
פרופ' עמיר שמואלי
פרופ' עמיאלה גלוברזון
פרופ' מרק א. קלרפילד
פרופ' נח לוין-אפשטיין
פרופ' אורלי מנור
פרופ' יורם וייס
פרופ' דיווד ר. וויר
פרופ' רוברט ג'. ויליס
פרופ' לינדה וייט
פרופ' צ'ארלס מאנסקי
פרופ' לאה אחדות
ד"ר דניאל גוטליב
פרופ' איתן ששינסקי
פרופ' אריק גולד


ועדת היגוי בינמשרדית לפרויקט SHARE-ישראל