חברי ועדת פרויקט SHARE-ישראל

פרופ' הווארד ליטווין        האוניברסיטה העברית
פרופ' אקסל ברש-סופן     Max Planck Institute for Social Law and Social Policy
פרופ' דב שמוטקין           אוניברסיטת תל אביב
פרופ' עמית שרירא          אוניברסיטת בר אילן
פרופ' יובל פלגי               אוניברסיטת חיפה
פרופ' מרק א. קלרפילד     אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' נח לוין-אפשטיין      אוניברסיטת תל אביב
פרופ' אורלי מנור             האוניברסיטה העברית
פרופ' ליאת אילון             אוניברסיטת בר אילן
פרופ' דיווד ר. וויר            University of Michigan
פרופ' רוברט ג'. ויליס       University of Michigan
פרופ' לינדה וייט              University of Chicago
פרופ' לאה אחדות            המרכז האקדמי רופין
ד"ר דניאל גוטליב            האוניברסיטה העברית
פרופ' איתן ששינסקי        האוניברסיטה העברית
ד"ר אביעד טור סיני         המכללה האקדמית עמק יזרעאל