חברי ועדת היגוי מטעם המשרד לשוויון חברתי

ד"ר אבי ביצור - יושב ראש הועדה
פרופ' הווארד ליטווין, נציג מרכז הידע
גב' מיטל הוברט-אשכנזי, נציגת המשרד לשוויון חברתי
גב' דניאלה פסקל, ראש מדור ישראל, הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים (משקיפה)