חברי ועדות מרכז הידע 

ועדת היגוי מטעם המשרד לשוויון חברתי
ד"ר אבי ביצור - יושב ראש הועדה
פרופ' אסתר יקוביץ
פרופ' חיים כהן
פרופ' הווארד ליטווין, נציג מרכז הידע
גב' מיטל הוברט-אשכנזי, נציגת המשרד לשוויון חברתי
גב' שרה צחייק, ראש מדור ישראל, הרשות למחקר ופיתוח, האוניברסיטה העברית בירושלים (משקיפה)

חברי ועדה אקדמית
פרופ' אסתר יקוביץ, אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' אריאלה לבנשטיין, אוניברסיטת חיפה
פרופ' דב שמוטקין, אוניברסיטת תל אביב
מר דרור רותם, אשל
פרופ' חנה אדוני, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' גייל אוסלנדר, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אריה בן-יהודה, מרכז רפואי הדסה, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' אורלי מנור, האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' רות קלינוב, האוניברסיטה העברית בירושלים
מר אחמד חליחל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ' לאה אחדות, מכון ון ליר והמרכז האקדמי רופין
גב' ג'ני ברודסקי, מאיירס-ג'וינט -מכון ברוקדייל