פרופ' הווארד ליטווין

פרופ' אמריטוס

02-5880306
ד"ר סנדה ברקוביץ

מידענית

02-5880327
פרופ' שרון שיוביץ-עזרא

ראשת מרכז הידע

02-5880303
ברכה ערליך

רכזת ידע

02-5880001
ניקולאי טבך

רכז ידע

02-5880327
יהונתן הרשברג

ממונה על אתר האינטרנט

050-7865201
ד"ר אלה אוסטרובסקי-ברמן

חוקרת ומנהלת בסיס נתוני SHARE

02-5880306
מיכל לוינסקי

רכזת ידע

02-5882221