מאגרים משולבים

מטרת הפרויקט היא ליצור מאגר נתונים הרמוני שיאפשר עבודת מחקר מקובצת ומשווה במשתנים מקבילים מחמישה מאגרים גדולים של נתונים על אוכלוסיות זקנות בישראל. פעולת ההרמוניזציה מכוונת ליצור במאגרים השונים פורמט זהה של משתנים, אף כי המאגרים הרלוונטיים נוצרו בזמנם באופן בלתי תלוי זה בזה, ולרוב תוך שימוש בפורמטים שונים. מאגר הרמוני זה מונגש לחוקרי זקנה באמצעות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. להלן רשימה ותיאור קצר (באנגלית) של המאגרים הנכללים בפרויקט:


1)    CALAS (Cross-Sectional and Longitudinal Aging Study)

This is a nationally random-stratified sample of Israelis aged 75 or older, interviewed during 1989-1992. The total database includes 1369 self-respondents from the community and institutions. The CALAS conducted a multidimensional assessment of socio-demographic, physical, functional, cognitive, psychological, and social characteristics.

2)    IMAS (the Israel Multi-disciplinary Aging Study)

This is a nationally random-stratified sample of Israelis aged 65 or older, interviewed during 1999-2001. The total database includes 721 self-respondents from the community. The IMAS conducted a multidimensional assessment of socio-demographic, physical, functional, cognitive, psychological, and social characteristics.

3)    SHARE-Israel (the Israeli component of the Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe)

This is a nationally representative sample of Israelis aged 50 or older and their spouses regardless of age, interviewed during 2005-2006. The total Israeli database includes 2598 community dwellers in 1771 households. The SHARE conducted a multidimensional assessment of socio-demographic, physical, functional, cognitive, psychological, and social characteristics.

4)    BSE (Biographical Survey of Elderly in Israel)

This is a convenience sample of Israelis aged 60 or older, interviewed during 2001-2003. The total database includes 776 community and institution dwellers. Participants answered to semi-structured questions about their life story, and completed socio-demographic and psychological indices. Additionally, about 1000 participants interviewed during 2008-2011 are expected to be integrated within this database.

5)     LSWBS (The Life-Span Well-Being Survey in Israel)

This is a convenience sample of Israelis aged 60 or older, interviewed during 1985-2003. The total database includes 7221 community and institution dwellers. Participants completed socio-demographic and psychological indices.