מאגר נתונים על דפוסי פנאי ותקשורת בקרב האזרחים הותיקים בישראל

איסוף הנתונים של מאגר נתוני דפוסי פנאי ותקשורת בוצע על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה
בישראל במסגרת מחקר הערכה משנת 2014, על פי בקשת המשרד לאזרחים ותיקים ובמימונו.
במחקר ההערכה ביקשנו לחקור את דפוסי הפנאי המרכזיים של האזרחים הוותיקים בארץ שפרשו מעבודתם, תוך התייחסות ספציפית לתחום התקשורת.

להורדת שאלון הסקר לחצו כאן

בכל הפרסומים שייעשו על בסיס הנתונים וכן בשימוש בשאלון או בחלקים ממנו, יש לציין את האזכור המופיע
בסעיף 6 בטופס ההצהרה
לקבלת הרשאה לשימוש בנתונים, המופיע בהמשך.
מאגר הנתונים מונגש לחוקרים על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.
לקבלת קובץ הנתונים (בפורמט spss) על החוקרים למלא את טופס ההרשאה.

פרסומים המבוססים על מאגר דפוסי פנאי:
דהן, ד., נמרוד, ג., (2014). דפוסי פנאי בקרב אזרחים וותיקים בישראל, דוח מחקר, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.