מאגר נתוני אוריינות כלכלית לקראת פרישה

איסוף הנתונים של מאגר אוריינות כלכלית לקראת פרישה בוצע על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה 
בישראל במסגרת מחקר הערכה משנת 2012, על פי בקשת המשרד לאזרחים ותיקים ובמימונו.
במחקר ההערכה ביקשנו לבדוק ידע ויישום הידע. הידע שנבדק הוא היכרות עם מונחים וכן יכולת 
חשבונית. בדיקת יישום הידע התבצעה על ידי בדיקת המקורות לחיפוש המידע, תדירות מעקב החשבונות 
והאוריינות לפנסיה. התבצע סקר פאנל אינטרנטי בו נאספו נתונים מ-502 נבדקים ונבדקות בטווח הגילים 61-46, יהודים דוברי עברית, שהינם ילידי הארץ או שעלו לפני 1990. המשיבים בעלי השכלה גבוהה מהממוצע לגילם.

להורדת שאלון הסקר לחצו כאן

בכל הפרסומים שייעשו על בסיס הנתונים וכן בשימוש בשאלון או בחלקים ממנו, יש לציין את האזכור המופיע 
בסעיף 6 בטופס ההצהרה לקבלת הרשאה לשימוש בנתונים, המופיע בהמשך.
מאגר הנתונים מונגש לחוקרים על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
לקבלת קובץ הנתונים (בפורמט spss) על החוקרים למלא את טופס ההרשאה.

פרסומים המבוססים על מאגר אוריינות כלכלית לקראת פרישה:
מאיר, ע., בן-צבי, ג. וליטווין, ה. (2013). אוריינות כלכלית לקראת פרישה. ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות 
האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.