מאגר נתוני דאגות הקשישים בישראל

איסוף הנתונים של מאגר דאגות הקשישים בישראל בוצע על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל במסגרת מחקר הערכה משנת 2011, על פי בקשת המשרד לאזרחים ותיקים ובמימונו. במחקר ההערכה ביקשנו לבדוק מה מדאיג את אוכלוסיית הקשישים בתחומי החיים המרכזיים: בריאות, ביטחון אישי, רשתות חברתיות ומצב כלכלי. המאגר כולל נתונים על 550 משיבים, שנאספו על ידי חברת מחשוב בסקר טלפוני. המדגם הוא מדגם ארצי מייצג של האוכלוסייה בגילאי 65 ומעלה. שאלון הסקר הועבר בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. השאלון פותח על ידי צוות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

לשאלון בעברית –לחצו כאן
לשאלון בערבית – לחצו כאן
לשאלון ברוסית – לחצו כאן

בכל הפרסומים שייעשו על בסיס הנתונים וכן בשימוש בשאלון או בחלקים ממנו, יש לציין את האזכור המופיע בסעיף 6 בטופס ההצהרה לקבלת הרשאה לשימוש בנתונים, המופיע בהמשך.מאגר הנתונים מונגש לחוקרים על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.לקבלת קובץ הנתונים (בפורמט spss) על החוקרים למלא את טופס ההרשאה.

פרסומים המבוססים על מאגר דאגות הקשישים בישראל
:
מאיר, ע., רול, ע. (2012). הדאגות של הקשישים בישראל. ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים.
 Litwin, H., Meir, A. (2013). Financial worry among older people: Who worries and why? Journal of Aging Studies, 27(2): 113-120.

מאיר, ע., רול, ע. (2014).תחומי דאגה בקרב קשישים בישראל. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית לד (2) 185-207.