המאגר הביבליוגראפי

המאגר מספק מידע אודות מקורות ביבליוגראפיים מגוונים ועדכניים מהספרות המקצועית בתחום הזקנה וההזדקנות בישראל. במאגר למעלה מ-6000 רשומות ביבליוגראפיות הכוללות פרסומים מגוונים בעברית ובאנגלית (ספרים, מאמרים מכתבי עת, דוחות מחקר, עבודות מוסמך, דוקטורט ועוד), שיצאו לאור החל משנת 2000 ונכתבו על ידי חוקרים ישראלים ו\או עוסקים ישירות בישראל. מלבד אפשרויות החיפוש המאגר כולל גם מפתחות למחברים וכתבי עת וכן תזאורוס - מילון מונחים גרונטולוגיים.

     פרויקט SHARE-ישראל 

סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה ובישראל ,(SHARE) הוא פרויקט רב היקף שבו נאסף מידע הנוגע לתושבי אירופה וישראל בני 50 ומעלה, מתוך מטרה לפתח תובנות לגבי האתגר הדרמטי ביותר של השנים האחרונות - הזדקנות האוכלוסייה. הסקר נערך בישראל ובכ-20 מדינות באירופה ועוסק בנושאים מגוונים בתחומי הכלכלה, הבריאות, והרווחה. זהו סקר אורכי, משמע סקר שנערך אחת למספר שנים ועוקב אחר מצבם של אותם המרואיינים לאורך זמן (כל פעם שנערך סקר הוא נקרא "גל"). במסגרת הסקר מראיינים מדגם של בני +50 ובני/בנות זוגם אשר מייצגים את כלל האוכלוסייה במדינה. הסקר בישראל מופעל על ידי מרכז הידע. ישראל הצטרפה לסקר בשנת 2005 ומאז נערכו שלושה גלי איסוף נתונים.

                 מאגר סטטיסטי 

מערכת מידע ממוחשבת אשר הוקמה על ידי 'משאב' - מאגר מידע לתכנון בתחום הזקנה מיסודו של מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל. המערכת כוללת סדרות נתונים היסטוריים והשוואות בינלאומיות. ניתן לערוך חיפוש באמצעות טקסט חופשי, אינדקס מושגים וכן על פי משתנים על מנת לאתר את הלוח המכיל את המידע המבוקש. הלוחות מוצגים גם בפורמט Excel, המאפשר הורדת קבצים ו"שליפה" של הנתונים היישר מהמערכת למחשב האישי.

               מאגר נתוני דאגות 

מאגר נתוני דאגות מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2011 על ידי מרכז הידע ובו נבחנו התחומים שמדאיגים את האזרחים הוותיקים בישראל. במדגם הארצי המייצג 550 משיבים בני 65 ומעלה. שאלון הסקר הועבר בשלוש שפות ונגיש להורדה. על מנת לקבל גישה לנתונים יש למלא את ההצהרה המצורפת במלואה ולצרף קרדיט כנדרש. לפתיחת ההצהרה, גישה לשאלונים וקריאת המחקר שבוצע על בסיס הסקר לחצו כאן.

               מאגר נתוני אוריינות כלכלית לקראת פרישה

מאגר נתוני אוריינות כלכלית מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2012 על ידי מרכז הידע עבור מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים. המחקר ביקש לבדוק את הידע ואת היישום הכלכלי לקראת פרישה שיש לאזרחים ותיקים בישראל. במדגם 501 משיבים בני ובנות 61-46. שאלון הסקר הוא בעברית בלבד ונגיש להורדה. על מנת לקבל גישה לנתונים יש למלא את ההצהרה המצורפת במלואה ולצרף קרדיט כנדרש. לפתיחת ההצהרה, גישה לשאלונים וקריאת המחקר שבוצע על בסיס הסקר לחצו כאן.

            מאגר נתוני פנאי ותקשורת של האזרחים הוותיקים בישראל

מאגר נתוני פנאי מבוסס על נתוני סקר שנערך בשנת 2013 על ידי מרכז הידע עבור מחקר הערכה שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים. במחקר נבחנו דפוסי הפנאי והשימוש באמצעי התקשורת של האזרחים הוותיקים בישראל. במדגם הארצי המייצג השיבו 545 נשאלים בני 60 ומעלה שפרשו מעבודתם. שאלון הסקר הועבר בשלוש שפות ונגיש להורדה. על מנת לקבל גישה לנתונים יש למלא את ההצהרה המצורפת במלואה ולצרף קרדיט כנדרש. לפתיחת ההצהרה, גישה לשאלונים וקריאת המחקר שבוצע על בסיס הסקר לחצו כאן.

          מאגר נתונים על אזרחים ותיקים ביישובים קטנים

מאגר נתוני אזרחים ותיקים ביישובים קטנים מבוסס על נתוני סקר שבוצע לבקשת המשרד לאזרחים ותיקים על ידי מרכז הידע בשנת 2014. במחקר נבחנו סוגיות שונות בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים המתגוררים ביישובים קטנים, כדוגמת מאפיינים כלכליים, מגורים, שייכות לקהילה, בריאות, רווחה נפשית ונגישות.
במדגם 500 נשים וגברים בני 65 ומעלה, השייכים למגזר היהודי ואשר מתגוררים ביישובים המונים פחות מ-2,000 תושבים, מכל הארץ.
שאלון הסקר הוא בעברית בלבד ונגיש להורדה. על מנת לקבל גישה לנתונים יש למלא את ההצהרה המצורפת במלואה ולצרף קרדיט כנדרש.
לפתיחת ההצהרה, גישה לשאלונים וקריאת המחקר שבוצע על בסיס הסקר לחצו כאן.
 

            מאגרים משולבים

פרויקט המאגרים המשולבים הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מרכז הידע למכון הרצג לחקר ההזדקנות והזקנה בישראל מאוניברסיטת תל אביב. מטרת הפרויקט היא ליצור מאגר נתונים הרמוני שיאפשר עבודת מחקר מקובצת ומשווה במשתנים מקבילים מחמישה מאגרי נתונים גדולים על אוכלוסיות זקנות בישראל. פעולת ההרמוניזציה מאפשרת פורמט זהה של משתנים במאגרים השונים, אף כי המאגרים הרלוונטיים נוצרו בזמנם באופן בלתי תלוי זה בזה, ולרוב תוך שימוש בפורמטים שונים.

כל אחד מהמאגרים הנ"ל כבר משמש בסיס לפרסומים מדעיים בתחום הגרונטולוגיה, שיצאו לאור בארץ ובחו"ל. שלושת המאגרים הראשונים הם בעלי אופי אפידמיולוגי רחב, ואילו שני המאגרים האחרונים עוסקים בהסתגלות נפשית בהיבטים שונים.

על מנת לקבל גישה לנתונים יש למלא את ההצהרה במלואה וצירוף קרדיט כנדרש. לקריאה מורחבת על אופי כל מאגר, למדריך על השימוש בהם ולהורדת ההצהרה נא ללחוץ כאן.