שביעות-רצון של קרובי-משפחה מהטיפול בקשישים במחלקות לסיעוד מורכב
מאמר מכתב עת
מחבר : אמיליה לוברט;ארתור ליבוביץ;רפאל סגל;יהודה באומל;אדי שפירא;אלכסנדר גורביץ;בני חבוט
הרפואה 143 (ח) 2004
עמודים: 573-575

מאמר מכתב עת

במחקר זה נערך סקר בקרב קרובי משפחה של קשישים חולים במצב סיעודי מורכב, עקב קושי בתקשורת עם הקשיש עצמו. בשאלון נתבקשו קרובי המשפחה לדרג סוגיות שונות בנושאים רפואיים, סיעודיים ומבניים של הטיפול, על בסיס סולם LINKERT מ-1 עד 5. מהתוצאות עולה שקיימת שביעות רצון מהטיפול שניתן לבן המשפחה החולה, הן בין המבקרים לעתים תכופות והן בקרב המבקרים לעתים פחות תכופות. הדירוג המירבי (4.55) ניתן למרכיב הרפואי בהתייחסות לטיפול הרפואי, 4.39 ניתן למרכיב הסיעודי, המתייחס להגיינה, הזנה ויחס כלפי המטופל ו- 4.32 ניתן למרכיב המיבני הכולל התייחסות לחדר ולציוד וכן איכות המזון, פרטיות ונקיון.

© IGDC

ISSN: 0017-7768

חזרה לרשימה
#1004# | (ULS)
גישה מקוונת