בני 50 ומעלה: ממצאים ראשוניים מ-SHARE-ישראל : המדגם הישראלי של סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה
כרך מסדרה
עורך : לאה אחדות;הווארד ליטווין
בטחון סוציאלי: כתב עת לדיון בנושאי רווחה ובטחון סוציאלי 76 2008

כרך מסדרה

תכנים:
הקדמה: ממצאים ראשוניים בישראל של סקר SHARE
מבוא
מתודולוגיה : מבנה ותוכני סקר SHARE-ישראל
על עבודה ופרישה אצל בני 50 ומעלה בישראל
החלטות הפרישה של זוגות נשואים
רמת החיים הכלכלית של האוכלוסייה המבוגרת
תעסוקה, רמת חיים ופערים כלכליים בקרב בני 50 ומעלה: ישראל בהשוואה לאירופה
בעלות על דיור ותנאי המגורים של אוכלוסיית בני 50 ומעלה בישראל
מצב בריאות פיסית, התנהגות בריאותית ושימוש בשירותי בריאות בקרב בני 50 ומעלה
בריאות נפש וטראומה בקרב ישראלים מבוגרים
תפקוד קוגניטיבי של ישראלים בני 50 ומעלה
העברות בין-דוריות פרטיות בקרב בני 50 ומעלה: חילופי זמן, כסף ומגורים משותפים
תחושות רווחה סובייקטיבית בקרב בני 50 ומעלה בישראל
השתלבותם של ילידי חו"ל בני 50 ומעלה בישראל : איכות החיים כפונקציה של מוצא, ותק בארץ והון אנושי, כלכלי וחברתי


חזרה לרשימה
#1589# | (ULS)
גישה מקוונת