הקשר בין תמיכה כלכלית של הורים מבוגרים בילדיהם לבין רווחתם האישית של ההורים
תזה
מחבר : ענת רולמנחה : הווארד ליטווין;

ירושלים, ישראל

הערות: מבוסס על נתוני סקר SHARE-ישראל
מוציא לאור: האוניברסיטה העברית

2008

תזה

המחקר משלב בין שני תחומים מרכזיים בשיח הגרונטולוגי בימינו: העברות בין דוריות ורווחה אישית. המחקר מנסה למלא את החלל הקיים בנושא ובודק האם יש קשר בין העברות בין דוריות לבין רווחתם האישית של ההורים. המחקר הנוכחי בחן את תופעת ההעברות הבין דוריות הכלכליות בין הורים לילדים על כלל היבטיה, קיום ההעברות בישראל, היקף ההעברות ומטרתן. בוצע ניתוח משני של נתונים שנאספו בישראל במסגרת סקר הבריאות, הזקנה והפרישה באירופה. לסקר זה חשיבות רבה בימינו והוא נערך בחמש עשרה מדינות, עם התייחסות למכלול היבטי החיים של בני 50+. אוכלוסיית המחקר היתה האוכלוסיה הישראלית הוותיקה בת ה-50+, לה ילד אחד לפחות. ממצאי המחקר מלמדים על קיומו של קשר חיובי בין העברות כלכליות בין דוריות מהורים לילדיהם לבין רווחה אישית של ההורים. מסקנת המחקר היא שהנתינה לילדים משפיעה בצורה חיובית על רווחתם האישית של ההורים ללא קשר לגילם, מצבם הכלכלי, המשפחתי והבריאותי. מסקנה זו עולה בקנה אחד עם תיאורית האלטרואיזם.

© IGDC

חזרה לרשימה
#1940# | (ULI)
גישה מקוונת