ילקוט בריאות : פרקי מידע על בריאות ובעיות בריאות בגיל המבוגר
ספר
מחבר : ארתור ליבוביץ
רחובות, ישראל

הערות: בספר מדורים בנושאים : בריאות וגורמי סיכון לבריאות ; בין בריאות לחולי ; רפואה מונעת ושימור הבריאות ; שימוש בתרופות ושירותי בריאות ; הזקן והסביבה
מוציא לאור: עלה - העמותה למען הקשיש ברחובות

ISBN: 9789655553819

2008

ספר

חזרה לרשימה
#2100# | (ULI)
גישה מקוונת