הדאגות של הקשישים בישראל
דו"ח מחקר
מחבר : עדי מאיר;ענת רול
ירושלים, ישראל

הערות: מבוסס על נתוני מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל
מוציא לאור: האוניברסיטה העברית, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

2012

דו"ח מחקר

לעיתים קרובות, ההזדקנות מאופיינת בשלב כלשהו בהידרדרות בריאותית או תיפקודית, באיבוד העצמאות, בפרידה מקרובים וחברים ובירידה בהכנסות. אולם, המצב האובייקטיבי של הקשישים אינו מעיד בהכרח על דאגותיהם. מה מדאיג את הקשישים בישראל? האם עתידם הכלכלי מטריד אותם במיוחד או שמא הם חוששים לבטחונם האישי? האם הם מודאגים במיוחד מהידרדרות במצבם הבריאותי או שמא הם חוששים מהתנתקות קשריהם עם אחרים? מחקרים מרחבי העולם מדווחים על הדאגות האופייניות לקשישים במדינות שונות, אך עד עתה לא נערך מחקר על נושא זה בישראל. המחקר המוצג בדו"ח להלן מנתח לראשונה את הדאגות של האוכלוסייה המבוגרת ביותר בישראל ומברר האם הדאגות האופייניות לקשישים במדינות שונות הן אותן הדאגות שחשים הקשישים בישראל. באמצעות נתונים מסקר מיוחד שנערך בקרב בני 61 ומעלה, מיפו כותבי הדו"ח את הדאגות השונות, ואת המשתנים הסוציו-דמוגרפיים הקשורים אליהן. ממצאי המחקר, המובאים להלן, מרחיבים את הידע אודות דאגותיהם של האזרחים הותיקים בישראל. הממצאים יכולים גם לסייע בגיבוש תוכניות שיתמכו בהתמודדות של הקשישים עם דאגותיהם. המחקר הוזמן על ידי המשרד לאזרחים ותיקים. סייעו בגיבושו צוות המשרד לאזרחים ותיקים, חברי וועדת ההיגוי וחברי הצוות של מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל אשר ביצע את המחקר. הפרוייקט כולו נעשה בהנחיית פרופ' הווארד ליטווין, ראש מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל. הסקר עליו מבוסס המחקר נערך על ידי מכון מחשוב, בראשותו של ניר הדומי ובסיועו של ברוך עזוז מהמכון.

© IGDC

חזרה לרשימה
#3613# | (ULI)
גישה מקוונת