דפוסי פנאי בקרב אזרחים וותיקים בישראל
דו"ח מחקר
מחבר : גלית נמרוד;דנה דהן
ירושלים, ישראל

הערות: מבוסס על נתוני מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
מוציא לאור: האוניברסיטה העברית, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

2014

דו"ח מחקר

נושא הפנאי בארץ כמעט ולא נחקר, בפרט בקרב מבוגרים. מחקרים בינלאומיים בתחום הראו כי הפנאי מהווה גורם משמעותי בהסבר של רווחה פיזית ונפשית בתקופת החיים המאוחרת- כה משמעותי עד שהשפעתו על רווחת המבוגר עולה על השפעתם של המצב הכלכלי, המשפחתי ואף הבריאותי. מכיוון שהפעילויות ותחומי הפנאי מאוד מגוונים, ניתן לאפיין קבוצות אוכלוסייה על פי עיסוק בסוג פנאי מסוים. המשרד לאזרחים וותיקים, אשר ביקש לבצע את המחקר הנוכחי, היה מעוניין להכיר טוב יותר את דפוסי הפנאי המרכזיים של האזרחים הוותיקים בארץ שפרשו מעבודתם, תוך התייחסות לתחום התקשורת בין כל סוגי הפנאי הנוספים. כמו כן, נתבקשנו לבדוק את צרכי הפורשים הקשורים לפנאי, את החוסרים הקיימים, ואת הסיבות לכך. לפיכך, המחקר מציג מיפוי של דפוסי הפנאי בקרב פורשים תוך ניתוח סוציו-דמוגרפי והתייחסות לרווחה נפשית ולבריאות. המחקר מעניק התייחסות ספציפית לעיסוק בתקשורת כפנאי, בתוך שאר תחומי הפנאי. בנוסף, המחקר בודק רצונות ומגבלות הקשורים לפנאי בקרב הפורשים.

© IGDC

חזרה לרשימה
#3696# | (ULI)
גישה מקוונת