אזרחים ותיקים ביישובים קטנים: מאפיינים עיקריים בהשוואה לאזרחים ותיקים בעיר
דו"ח מחקר
מחבר : דנה דהן;אלה שורץ
ירושלים, ישראל

הערות: מבוסס על נתוני מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל
מוציא לאור: האוניברסיטה העברית, מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

2014

דו"ח מחקר

אזרחים ותיקים רבים בישראל מתגוררים בישובים קטנים, ושיעורם בישובים אלה אף נמצא במגמת עליה. הספרות המקצועית בתחום בישראל דלה ומתמקדת בעיקר באזרחים ותיקים המתגוררים בקיבוצים, בעוד שהיא אינה מרבה לעסוק באזרחים ותיקים המתגוררים בישובים קטנים שאינם קיבוצים. ממצאים בעולם מצביעים על מאפיינים ייחודיים של חיים בישובים קטנים אשר משפיעים על היבטים שונים של הזדקנות האזרחים הותיקים המתגוררים בהם, כדוגמת מצב הבריאות שלהם והסיוע החברתי שהם מקבלים. לאור ממצאים אלה והמחקר הדל בתחום עולה צורך באפיון מצבם של האזרחים הותיקים בישובים קטנים בישראל על מנת לתת להם מענה המותאם יותר לצרכיהם ולסייע להם באתגרים הייחודיים להם. מחקר זה בוצע על ידי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל על פי בקשת המשרד לאזרחים ותיקים. במחקר נבחנו סוגיות שונות בקרב אוכלוסיית האזרחים הותיקים המתגוררים בישובים קטנים, כדוגמת מאפיינים כלכליים, מגורים, שייכות לקהילה, בריאות, רווחה נפשית ונגישות. נערך מיפוי של מצב בני ה-65+ בקיבוצים ובישובים אחרים המונים פחות מ-2,000 תושבים וממצאים אלה הושוו לממצאים המקבילים אודות מצבם של בני ה-65+ בישובים של מעל ל-2,000 תושבים בישראל, כפי שעלו מהגל השלישי של סקר SHARE-ישראל שנערך בשנת 2013.

© IGDC

חזרה לרשימה
#4048# | (ULI)
גישה מקוונת