הכלי להערכת בריאות עצמית ויישומו במסגרת השירותים הרפואיים
מאמר מכתב עת
מחבר : פנחס ברקמן;בני חבוט
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה כט (3) 2002
עמודים: 89-99

מאמר מכתב עת

מאמר זה מסכם פרסומים שונים העוסקים בהערכת בריאות עצמית ככלי מנבא לתוחלת החיים של קשישים, ומטרתו לעורר מודעות רבה בקרב כל מי שעוסקים במתן שירות רפואי בדבר קיומו של כלי סינון פשוט המאפשר לנבא אריכות חיים. על אף שהמחקרים המוצגים שונים זה מזה במשך תקופת המעקב, בניסוח השאלה, במגוון משתני המחקר שנבדקו וברקע התרבותי של משתתפי המחקר, הממצאים שלהם מצביעים על קשר בין התשובה המתקבלת לשאלה [quot]כיצד היית מגדיר את מצב בריאותך?[quot] לבין תוחלת החיים של הנשאלים. נוסף על כך הכלי נמצא תקף ובעל מהימנות גבוהה.

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

ISSN: 0334-2360

חזרה לרשימה
#441# | (ULS)
גישה מקוונת