זיהוי צרכים חברתיים ורפואיים של קשישים בקהילה לפי הרכב המופנים לנופשון
מאמר מכתב עת
מחבר : אמיליה לוברט;ארתור ליבוביץ;רפאל סגל;יהודה באומל;בני חבוט
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה כח (2) 2001
עמודים: 75-81

מאמר מכתב עת

נופשונים מוקמים כדי להקל על המטפלים של קשישים חולים הגרים בקהילה. המטרה הייתה לקבל את הקשישים לתקופות של שהות מתוכננת כדי לתת מנוחה למטפלים. אולם מבדיקת המאפיינים של 572 קשישים שהופנו לנופשון הממוקם במרכז הגריאטרי "שמואל הרופא", במשך שלוש שנים, נמצא כי רק 19% מהם הופנו לנופשון כדי להקל על מטפליהם. השאר (81%) הופנו לנופשון למטרות אחרות או מסיבות אחרות. חלק ניכר מהקשישים (39.7%) הופנו לשהות קצרה לאחר שחרור מאשפוז בגלל מחלה חריפה ולפני חזרה הביתה; אחרים (29.9%) הופנו לנופשון כדי להפיג מעט את בדידותם; היו שהופנו (7.2%) לשהות קצרה לקראת העברה לבית-אבות; ומיעוט מהקשישים הופנו לנופשון משום שסבלו מהתעמרות (abuse) מצד בני משפחה ומטפלים (1.4%). סיבות ההפניה האלה משקפות צרכים נוספים וחדשים של הקשישים החיים בקהילה. במסגרת הנופשון ניתן לתת מענה לצרכים האלה, אולם כדי לייעל את תפקוד הצוות הרב-מקצועי בנופשון רצוי להעניק תמיכה פסיכו-סוציאלית, לשלב מומחה לגריאטריה בכל נופשון ולקיים מפגשי הדרכה בנושאי התעמרות בקשישים.

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

ISSN: 0334-2360

חזרה לרשימה
#611# | (ULS)
גישה מקוונת