המפשעה כאתר חלופי למדידת חום הגוף אצל קשישים סיעודיים
מאמר מכתב עת
מחבר : ארתור ליבוביץ;תמר הוך;אילון נוימן;אמיליה לוברט;ישראל גיל;בני חבוט
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה כח (2) 2001
עמודים: 113-118

מאמר מכתב עת

על אף שמדידת חום הגוף הרקטלית (Per Rectum) נחשבת למהימנה מבחינה קלינית, היא מלווה בתחושות אי-נוחות ובכאבים, בעיקר אצל חולים קשישים סיעודיים. מטרת המחקר שעליו ידווח במאמר זה הייתה להעריך את התאמת אזור המפשעה כאתר חלופי למדידת חום הגוף אצל חולים קשישים סיעודיים, באמצעות השוואה עם אתרי מדידה מקובלים. לצורך ההשוואה נמדד חום הגוף בו-זמנית בארבעה אתרים - תחת הלשון; בבית-השחי; במפשעה וברקטום - אצל 42 חולים המאושפזים במחלקה סיעודית. עיבוד סטטיסטי של התוצאות הדגים התאמה טובה (מתאם פירסון - 0.75) בין מדידת החום דרך הרקטום לבין מדידת החום במפשעה. מן התוצאות עולה כי המדידה במפשעה מהימנה, אינה פולשנית ואינה גורמת לתחושת אי-נוחות או לכאבים. ממצאים אלו מאשרים את התאמת המפשעה כאתר חלופי למדידת חום הגוף אצל קשישים סיעודיים.

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

ISSN: 0334-2360

חזרה לרשימה
#621# | (ULS)
גישה מקוונת