סקר בקרב בני משפחה של דיירי מוסדות סיעודיים באשר למידע רפואי ולתפקוד של קרוביהם
מאמר מכתב עת
מחבר : ארתור ליבוביץ;טניה פרנקל;איליה פרנקל;זהבה גליק;בני חבוט
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה ל (3) 2003
עמודים: 23-30

מאמר מכתב עת

האשפוז הממושך של זקן במוסד סיעודי מציב אותו במרכז של משולש שצלעותיו הם הצוות הרפואי, בני משפחתו וחברי צוות המוסד. מערכת היחסים בין הגורמים הללו היא מרכיב חשוב בסביבה טיפולית זו. מערכת יחסים חיובית יכולה להתפתח כאשר מידע בסיסי באשר לבעיות הרפואיות לתפקוד ולמרכיבי הטיפול מוכר ונהיר לבני המשפחה. חוסר התאמה בידע בין הגורמים הללו עלול לפתח ציפיות לא מבוססות ולגרום לחיכוכים. כדי להעריך באיזו מידה מידע רפואי בסיסי באשר לבעיות רפואיות ולתפקוד ידוע ומוכר לבני המשפחה נערך סקר בקרב בני משפחה של דיירי מוסדות סיעודיים. במסגרת הסקר הועבר שאלון עם פרטים רפואיים ותפקודיים המנוסחים בבהירות אגב שימוש במונחים בסיסיים לבני המשפחה של דיירי שני מוסדות סיעודיים מאזור אשקלון. התשובות שהתקבלו מבני משפחה הושוו למידע אובייקטיבי הנמצא ברשומות הרפואיות וידוע לצוות המטפל. הממצאים מראים כי שיעור ההתאמה משביע רצון. מכאן שבני משפחתם של חולים סיעודיים במוסדות שנבדקו גילו ידע מספק באשר למצב קרוביהם. ממצאים אלו מלמדים על מעורבותם ועל דאגתם ומאפשרים לבנות מערכת יחסים שתתרום לאווירה חיובית בסביבה טיפולית זו.

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

מילות מפתח: מוסדות סיעודיים;

ISSN: 0334-2360

חזרה לרשימה
#622# | (ULS)
גישה מקוונת