השפעת תכנית שיקום לקשישים על הפרעות בקצב הלב
מאמר מכתב עת
מחבר : אהרון פרידנזון;צבי שלזינגר;חיים רבינוביץ;ארתור ליבוביץ;בני חבוט
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה כח (1) 2001
עמודים: 57-61

מאמר מכתב עת

כדי לבדוק את ההשפעה של תכנית שיקום לחולים גריאטריים על הפרעות בקצב הלב נבדקו 50 חולים בני 60 - 90 שעברו אירוע מוחי או שבר באגן הירך. ההשפעה נבדקה באמצעות השוואה כמותית של ההפרעות בקצב הלב לפי רישומי א.ק.ג. של 24 שעות (Holter) שנערכו לפי תכנית השיקום ואחריה. התוצאות הצביעו על ירידה בקצב הלב, בהפרעות הקצב ובלחץ הדם הסיסטולי אחרי תכנית השיקום בהשוואה לנתונים לפני התכנית. לפיכך ניתן להסיק שתכנית שיקום לחולים גריאטריים לאחר אירוע מוחי או שבר אגן הירך אינה מהווה סיכון לגבי חולים עם הפרעות בקצב הלב, ועצם קיומן לפני תכנית השיקום אינו מהווה הוראת נגד להשתתפותם בתכנית השיקום.

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

מילות מפתח: קצב לב; לחץ דם; שיקום;

ISSN: 0334-2360

חזרה לרשימה
#684# | (ULS)
גישה מקוונת