הערכה רוחנית בתהליך הליווי הרוחני לקשישים
כרך מסדרה
מחבר : עינת רמון
גרונטולוגיה: כתב-עת בנושאי הזיקנה מד (1) 2017

כרך מסדרה

ליווי רוחני הוא מקצוע חדש יחסית. הזהות המורכבת שלו כמקצוע דתי בחו"ל, שעבר בישראל מהפך מהותי על ידי חילונו, לעיתים לא ברורה, הן משום היותו מקצוע חדש יחסית והן משום הגדרתו החדשה בישראל. תפוצתו של המקצוע גדלה וכך גם גדלה שאלת היחס בין הצורך להעסיק מלווים רוחניים במוסדות הבריאות, הרווחה והחינוך השונים לבין המודעות הנתבעת מאנשי הצוות האחרים - רופאים, עובדים סוציאליים, ואחיות - לצרכים הרוחניים של האדם שבו הם מטפלים. עיקר ההתלבטות בסוגיה זו קשור ביכולת להעריך מהן משאלותיו הרוחניות של האדם ומהו מצבו הכללי ביחס למדד הרוחניות שאליו הוא שואף. המאמר סוקר את הספרות המקצועית בנושא, תוך מתן דוגמאות מתחום הזקנה לגבעי הערכה רוחנית והתערבות רוחנית אצל קשישים במצבים בריאותיים שונים. ההערכה הרוחנית במוסדות הבריאות מתבצעת על ידי כל הצוות, בעוד שההתערבות הרוחנית עצמה מתבצעת על ידי המלווה הרוחני. מכאן הפנייתו של מאמר זה לכלל בעלי המקצוע העובדים במערכות הבריאות והרווחה הנוגעים בעולמו הרוחני של הקשיש

© האגודה הישראלית לגרונטולוגיה

חזרה לרשימה
#7873# | (ULS)
גישה מקוונת