תזאורוס

התזאורוס הוא מילון מונחים מבוקר ומטרתו לסייע באיתור מחקרים מתוך המאגר. התזאורוס נחוץ לצורך תיוג,
ארגון ואחזור החומר הביבליוגראפי. כל מונח בתזאורוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה כדי למנוע
אי-הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. עיקרון זה חשוב במיוחד בתחומים אינטר-דיסציפלינאריים.
A pension (also known as superannuation) is a retirement plan intended to provide a person with a secure income for life. Although a lottery may provide a pension, the common use of the term is to describe the payments a person receives upon retirement. Pensions have traditionally been payments made in the form of a guaranteed annuity to a retired or disabled employee, or to a deceased employee's spouse, children, or other beneficiary. A pension created by an employer for the benefit of an employee is commonly referred to as an occupational or employer pension. Labor unions, the government, or other organizations may also sponsor pension provision. (CancerWEB)