תזאורוס

התזאורוס הוא מילון מונחים מבוקר ומטרתו לסייע באיתור מחקרים מתוך המאגר. התזאורוס נחוץ לצורך תיוג,
ארגון ואחזור החומר הביבליוגראפי. כל מונח בתזאורוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה כדי למנוע
אי-הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. עיקרון זה חשוב במיוחד בתחומים אינטר-דיסציפלינאריים.
דכאון הוא מצב נפשי המאופיין בעצב, חוסר תקווה, פסימיות, יאוש ואיבוד עניין. קיימות הפרעות בריכוז, בתיאבון ובשינה. הטיפול הוא באמצעות תרופות נוגדות דיכאון ופסיכותרפיה. במקרים קשים מטפלים עם נזעי חשמל. (InfoMed) לדכאון עשויים להילוות עוד רגשות, כגון חרדה, ביקורת עצמית מחמירה, מחשבות אובדניות, אדישות ותחושת אי-נוחות בחלקים שונים של הגוף. קיימים גם ביטויים קשים יותר של דכאון: חוסר תיאבון וירידה במשקל, ניתוק מגע עם הסביבה ואף נסיונות התאבדות. (אנציקלופדיה כרטא לבריאות המשפחה, מהד' 6, 1999)
An illness that involves the body, mood, and thoughts, that affects the way a person eats and sleeps, the way one feels about oneself, and the way one thinks about things. A depressive disorder is not the same as a passing blue mood. It is not a sign of personal weakness or a condition that can be wished away. People with a depressive disease cannot merely "pull themselves together" and get better. Without treatment, symptoms can last for weeks, months, or years. Appropriate treatment, however, can help most people with depression. The signs and symptoms of depression include loss of interest in activities that were once interesting or enjoyable, including sex; loss of appetite (anorexia) with weight loss or overeating with weight gain; loss of emotional expression (flat affect); a persistently sad, anxious or empty mood; feelings of hopelessness, pessimism, guilt, worthlessness, or helplessness; social withdrawal; unusual fatigue, low energy level, a feeling of being slowed down; sleep disturbance with insomnia, early-morning awakening, or oversleeping; trouble concentrating, remembering, or making decisions; unusual restlessness or irritability; persistent physical problems such as headaches, digestive disorders, or chronic pain that do not respond to treatment; thoughts of death or suicide or suicide attempts. Alcohol or drug abuse may be signs of depression. (MedTerms)