תזאורוס

התזאורוס הוא מילון מונחים מבוקר ומטרתו לסייע באיתור מחקרים מתוך המאגר. התזאורוס נחוץ לצורך תיוג,
ארגון ואחזור החומר הביבליוגראפי. כל מונח בתזאורוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה כדי למנוע
אי-הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. עיקרון זה חשוב במיוחד בתחומים אינטר-דיסציפלינאריים.
לחץ דם הוא הלחץ של דם על דפנות העורקים הראשיים כאשר הוא מוזרם מן הלב אל עורקים אלה. הלחץ הוא גבוה יותר בזמן הסיסטולה, כאשר החדרים מתכווצים (לחץ סיסטולי), ונמוך יותר בזמן הדיאסטולה, כאשר החדרים בהרפיה (לחץ דיאסטולי). לחץ הדם מבוטא במילימטרים של כספית. מודדים אותו באמצעות מד לחץ דם (ספיגמומנומטר) בעורק הזרוע, בו הלחץ דומה ביותר לזה של הלחץ בו הדם יוצא מן הלב. הטווח התקין נוטה לעלות עם הגיל; במבוגר צעיר הלחץ הסיסטולי צריך להיות בסביבת 120 מ"מ והלחץ הדיאסטולי 80 מ"מ. רושמים זאת כך: 120/80. מאמץ גופני וגורמים רגשיים, כמו פחד, מתח והתרגשות מעלים את לחץ הדם הסיסטולי (יתר לחץ דם). לחץ הדם הסיסטולי הוא נמוך ביותר בזמן השינה. הלם קשה יכול לגרום ללחץ דם נמוך מן התקין (תת-לחץ דם). לחץ הדם נשלט על-ידי מערכת העצבים הסימפתטית והורמונים מסוימים. (InfoMed) יתר לחץ דם ותת-לחץ הם אחד התסמינים הקשורים גם למחלות גריאטריות. (IGDC)
Blood pressure is the pressure or tension of the blood within the systemic arteries, maintained by the contraction of the left ventricle, the resistance of the arterioles and capillaries, the elasticity of the arterial walls, as well as the viscosity and volume of the blood; expressed as relative to the ambient atmospheric pressure. (Stedman, T.L., 2003) The measurement of blood pressure is recorded by two numbers. The first (systolic pressure) is measured after the heart contracts and is highest. The second (diastolic pressure) is measured before the heart contracts and lowest. (MedTerms) Blood pressure varies with age and sex of the individual. A rough rule of thumb for normal systolic pressure is 100 + Age of individual. In children 2 x (age) + 80 = systolic BP The diastolic pressure should be roughly 2/3 the systolic pressure. (CancerWEB) High or low blood pressure are one of the symptoms indicating health problems associated with old age. (IGDC)