תזאורוס

התזאורוס הוא מילון מונחים מבוקר ומטרתו לסייע באיתור מחקרים מתוך המאגר. התזאורוס נחוץ לצורך תיוג,
ארגון ואחזור החומר הביבליוגראפי. כל מונח בתזאורוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה כדי למנוע
אי-הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. עיקרון זה חשוב במיוחד בתחומים אינטר-דיסציפלינאריים.
(1) ברפואה פיזיקלית, טיפול באדם חולה, פצוע או נכה באמצעות עיסוי, טיפול בחשמל ותרגילי התעמלות הדרגתיים כדי להחזירו למצב של תפקוד תקין או כדי למנוע החמרת הנכות. (2) כל אמצעי שמכוון להחזיר את התפקוד העצמאי לחולה אחרי מחלה, פציעה או טראומה נפשית, כולל הסבה מקצועית. (InfoMed)
(1) The restoration of normal form and function after injury or illness. (2) The restoration of the ill or injured patient to optimal functional level in the home and community in relation to physical, psychosocial, vocational, and recreational activity. (Dorland, W.A.N., 2002)
מונחים קרובים
Related Terms