תזאורוס

התזאורוס הוא מילון מונחים מבוקר ומטרתו לסייע באיתור מחקרים מתוך המאגר. התזאורוס נחוץ לצורך תיוג,
ארגון ואחזור החומר הביבליוגראפי. כל מונח בתזאורוס מציין רק מושג אחד. לכל מונח גם הגדרה כדי למנוע
אי-הבנות ופענוח שגוי של מונחי המפתח. עיקרון זה חשוב במיוחד בתחומים אינטר-דיסציפלינאריים.
קצב הלב נמדד לפי מספר הפעימות שהלב מבצע בדקה אחת. פעימות הלב הן התכווצות והתרחבות קצבית של עורק כאשר הלב מזרים דם דרכו. הדופק תואם את קצב הלב. ניתן לחוש בדופק על-פני עורקים שטחיים כמו העורק הרדיאלי ליד שורש כף היד ועורק התרדמה בצוואר. הדופק הממוצע של אדם מבוגר במנוחה הוא 60-80 פעימות לדקה. הדופק עולה במצבים של מאמץ, פציעה, מחלה והתרגשות. (InfoMed)
The number of contractions of the ventricles of the heart per unit of time (usually a minute). It usually corresponds to the pulse rate, but occasionally some of the contractions of the left ventricle fail to produce peripheral pulse waves, so that the rate of the pulse at the wrist is less than that of the heart. (Dorland, W.A.N., 2002)
מונחים קרובים הפניה מ :
Related Terms Used For :