מדדי בריאות הנפש

Euro - D

מאמר מספר ערוך
מחבר : M. .J. Prince, F. Reischies, A. T. Beekman, R. Fuhrer, C. Jonker, S. L. Kivela, B. A. Lawlor, A. Lobo, H. Magnusson, M. Fichter, H. van Oyen, M. Roelands, I. Skoog, C. Turrina, J. R. Copeland.
שנת תיקוף: 2003
זמינות:אנגלית, עברית, ערבית, רוסית
(שימו לב שאלון ה-Euro-D מופיע בין השאלות MH002 - MH017).