מדדי איכות חיים

כלי מחקר
מחבר : Hyde, M., Wiggins, R. D., Higgs, P., &  Blane, D. B
שנת תיקוף: 2003 
זמינות: אנגלית, עברית, ערבית, רוסית
(שימו לב: שאלון ה- CASP מופיע בין השאלות_AC014_ - AC025)
Record in English
קישור לתזאורוס
(מילון מונחים ומאמרים שעשו שימוש בכלי)
research


מאמר מספר ערוך
36-SF כלי למדידת איכות חיים
מחבר:Ware Jr, J. E., & Sherbourne, C. D
שנת תיקוף:
1992
זמינות: 
אנגליתעבריתערביתרוסית
research