מאגר כלי מחקר הוקם במטרה להנגיש כלי מחקר מגוונים הרלוונטיים לחקר הזקנה וההזדקנות בישראל. המאגר מיועד לחוקרים, סטודנטים המבצעים מחקר, ואנשי טיפול המבקשים להעריך את פעילותם בשדה על ידי כלי מחקר רלוונטיים לבחינת איכות חיים ובריאות בתקופת הזקנה.

דפי המידע שנכתבו עבור כלי המחקר מכילים מידע שימושי רב אודות פיתוח, תיקוף ואופן השימוש בכלי המחקר ועוד. ניתן למצוא קישור לכלי המחקר עצמו, אם פורסם והונגש באופן פתוח לכלל קהילת החוקרים. אחרת, יופיע קישור לכתב העת שבו ניתן למצוא את כלי המחקר, בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים.

מעבר לכך, המאגר כולל גם מפתחות למחברים (כאשר אלה מופיעים במאגר הביבליוגראפי) וכן קישור תזאורוס - מילון מונחים גרונטולוגיים.

המאגר מתעדכן כל העת. אנו מזמינים אתכם לשוב גם בעתיד לאתר ולהתעדכן במאגר המתרחב.

כיצד משתמשים במאגר?
במאגר מאוגדים כלי המחקר בצורה של רשומות קצרות ובהן מידע רלוונטי על הכלי וקישורים המובילים למידע ושימושים נוספים.

כיצד מורכבת הרשומה?
בראשית הרשומה מופיעים תמיד: שם המדד, שמות המחברים ושנת פרסום.
בנוסף, יופיעו ברשומה שדות נוספים בהתאם למידע הקיים על המדד.

לחיצה על כותרת הרשומה תוביל לתזאורוס (מילון למונחים קרובים) ולהגדרה הגרונטולוגית של כלי המחקר אם קיימת במילון.
לחיצה על שם ההגדרה בתזאורוס תוביל לרשומות של מחקרים אשר עשו שימוש במאגר.

להלן תרשים המפרט כיצד לקרוא את הרשומה:
זמינות: אם המדד פורסם והונגש לכלל קהילת החוקרים, יינתן קישור ישיר למדד עצמו.
אם השאלון פורסם בשלמותו, אך במסגרת מאמר בכתב עת, יינתן קישור למאמר שבו מופיע המדד.
שימו לב כי הגישה למאמר היא בכפוף לשמירה על זכויות היוצרים. אחרת לא תצויין זמינות.

גרסאות מקוצרות: אם קיימות גרסאות מקוצרות למדד, הן יצויינו בשמותיהן.

לחיצה על כפתור >> כלי מחקר תוביל לפתיחת טבלה בפורמט PDF אשר בה יופיע כל המידע הרלוונטי על אודות כלי המחקר.