מממנים

סקר SHARE ישראל (גל 4 ישראל) נתמך על ידי מדינת ישראל באמצעות המשרד לשוויון חברתי.

איסוף נתוני 
SHARE בשנים 2004-2007 מומן בעיקר בידי התכניות של המסגרות החמישית והשישית של 
האיחוד האירופי (מספרי הפרויקטים QLK6-CT-2001- 00360; RII-CT- 2006-062193; CIT5-CT-2005-028857). מימון נוסף ניתן ע"י המכון הלאומי של הזקנה בארה"ב (מספרי המענק U01 AG09740-13S2; P01 AG005842; P01 AG08291; P30 AG12815; Y1-AG-4553-01; OGHA 04-064; R21 AG025169).

בישראל תמכו בפיתוח הפרויקט ובאיסוף הנתונים של הגל הראשון המכון הלאומי לזיקנה של מכוני הבריאות הלאומיים של ארצות הברית (NIH; מענק מחקר R21-AG2516901), המוסד לביטוח לאומי והקרן הגרמנית-הישראלית למחקר ולפיתוח (GIF).

איסוף נתוני הגל השני:

המוסד לביטוח לאומי

המשרד לענייני גמלאים באמצעות משרד המדע

המשרד לאזרחים ותיקים 

המסגרת השביעית של תכנית העבודה של האיחוד האירופי

המכון הלאומי לזיקנה (NIA) של מכוני הבריאות הלאומיים (NIH) של ארה"ב