צור קשר

צוות SHARE -ישראל

פרופ' הווארד ליטווין

האוניברסיטה העברית בירושלים

ראש פרויקט SHARE-ישראל

 

אלה אוסטרובסקי-ברמן

האוניברסיטה העברית בירושלים

מתאמת פרויקט SHARE- ישראל 

 

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד

האוניברסיטה העברית, הר הצופים

ירושלים 91905

טל. 02-5880001/2315  igdc@savion.huji.ac.il