שאלות נפוצות ותשובות
1. מה זה SHARE?
The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe  או בעברית סקר הבריאות, הזדקנות ופרישה באירופה. זהו פאנל רב-תחומי ורב-לאומי של נתוני מיקרו על הבריאות המעמד סוציו-כלכלי והרשתות החברתיות והמשפחתיות של עשרות אלפי אנשים בגילאי 50 ומעלה מ-20 מדינות. SHARE-ישראל שהוקם ב-2004 הוא חלק אינטגראלי מפרויקט SHARE-אירופה.

2.
 
 מי רשאי להשתמש
 בנתונים?
הנתונים שנאספו במסגרת SHARE נגישים למטרות מחקר ללא צורך בתשלום, לאחר התחייבות לתנאים מסוימים והרשמה כמפורט בעמוד "גישה לנתונים"

3. היכן ניתן להוריד את הנתונים?
בעזרת שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם לאחר ההרשמה (כמפורט בעמוד "גישה לנתונים") ניתן להוריד את הנתונים מכאן.

4.  באילו פורמטים הנתונים קיימים?
הנתונים קיימים בפורמטים SPSS ו-STATA 

5. אילו מדינות משתתפות בסקר?
2004 - מחקר בסיס (גל ראשון): 11 ארצות השתתפו בפרויקט SHARE – אוסטריה, בלגיה, דנמרק, צרפת, גרמניה, יוון, איטליה, הולנד, ספרד, שוודיה ושוויץ.
2006-2005: איסוף נתוני הגל הראשון בישראל.
2007-2006 (גל שני): הרפובליקה הצ'כית, אירלנד ופולין מצטרפות ל-SHARE.
2009-2008 SHARELIFE (גל שלישי): איסוף נתונים רטרוספקטיביים על תולדות חייהם של  משתתפי הפרויקט.
2011-2010 (גל רביעי): בגל הרביעי נוספו לסקר אסטוניה, לוקסנבורג, סלובניה, הונגריה ופורטוגל.

6.  כיצד נאספים הנתונים?
איסוף נתוני SHARE מתבצע באמצעות סוקרים המגיעים לבתי המשיבים ומבצעים עמם ראיון אישי מונחה מחשב (CAPIוכן נותנים למשיבים שאלון נייר למילוי עצמי.


7. המדגם

מחקר SHARE תוכנן כך שהוא מייצג את אוכלוסיית בני 50 ומעלה ובני/בנות זוגם (ללא תלות בגילם) בארצות המשתתפות בפרויקט. בישראל המדגם הינו מדגם אשכולות שכבתי של האוכלוסייה הבוגרת. בכל אחד מהאשכולות נדגמו, בצורה היררכית, אנשים החיים במשקי בית באזורים הסטטיסטיים שבשכבה. (לפירוט ראה/י פרק מבנה המחקר [המדגם]). 


8. 
תוכן השאלונים

תת-הפרק "נושאי המחקר" באתר זה, מציג מודולות בשאלון לפי סוג משיב (משפחתי, משק הבית, פיננסי). ניתן להוריד שאלון גנרי וכן שאלונים ייחודיים לכל ארץ מהאתר המרכזי של SHARE -(www.share-project.org).

השאלון הגנרי מהווה מודל לתרגום בכל מדינה. יחד עם זאת, חלק מהמשתנים תלויי קונטקסט מקומי (כגון רמות השכלה) ולכן מצריכים מדידה שונה בכל אחת מהמדינות. באתר SHARE ניתן למצוא תיעוד של שינויים בניסוח שאלות מסוג זה בין השאלון הגנרי לשאלונים ספציפיים בכל אחת מהמדינות.


9. מה פירוש הקיצור gv המופיע בשמות חלק מהקבצים?

אלו הם Generated Variables - משתנים נגזרים המבוססים על הנתונים שנאספו. צוותים מקצועיים של הפרויקט הוסיפו אותם, לנוחות שימושם של חוקרים. לפרטים נוספים ניתן לעיין במסמך הבא:
 
SHARE Release Guide 6.0.0


10. מהו "מסך הפתיחה" המסומן באותיות CV_R?

הראיון מתחיל ממילוי מסך פתיחה, כאשר אחד מבני משק הבית נבחר לענות על השאלות. מסך הפתיחה מיועד לאיסוף מידע דמוגראפי בסיסי על כל אחד מהאנשים שמתגוררים במשק בית נתון. השאלות שנשאלות הן שאלות כגון, מין, חודש ושנת לידה, סוג קרבה של בני משק בית אחרים לאדם שעונה על שאלות מסך הפתיחה ועוד. האדם העונה על שאלות אלה יכול להיות כל אדם הנמצא במשק הבית וזמין לענות, ואינו בהכרח המשיב שנדגם לסקר.

קובץ cv_r מכיל מידע דמוגרפי בסיסי אודות כלל המשיבים בגל: מגדר, גיל, שנת לידה. בישראל נוסף המשתנה ILgroup המציין השתייכות לקבוצת אוכלוסייה. משתנה זה נבנה על בסיס שפת הראיון, ארץ לידה, שנת עלייה ומידע מעבודת השדה.

הקובץ מכיל בנוסף מידע על השתתפות בגלים קודמים, וכן מידע על הראיון הרלוונטי בגל הזה (ראיון רגיל או ראיון עם נציג אחרי פטירה).

11. מה פירוש הקיצור GS?

Grip Strength - כוח אחיזה. בדיקה פיזית המודדת את הכוח המקסימאלי של אחיזת כף יד המרואיין בעזרת דינמומטר.


12. מה פירוש הקיצור WS?

Walking Speed - מהירות ההליכה. בדיקה פיזית שמבצעים רק בני ובנות 75 ומעלה. המשיבים מתבקשים ללכת מרחק מסוים ונמדד הזמן שלוקחת ההליכה. 


 13.
 כיצד מתועדת התרשמות המראיין?

המראיין מתעד את נסיבות הראיון והן מופיעות במודולה האחרונה, IV (interviewer observations).


14. מהו DROP-OFF?

שאלון נייר למילוי עצמי של המשיב. שאלון זה כולל שאלות על סוגיות רגישות כגון בריאות נפש, רשתות חברתיות ועוד. שאלון הנייר הישראלי כולל שאלות נוספות, שלא נשאלו בארצות אחרות, כגון שאלות על חוויות טראומטיות ועל רפורמה לדחיית גיל פרישה. הנתונים הייחודיים לישראל מסומנים במאגר הנתונים באותיות "IL".


15.
 מהם Imputation Files?

הליכי זקיפות (Imputation Files), מספקים מידע משוערך המשלים מידע חסר. המידע העיקרי בקובץ הזקיפות נועד להשלים מידע חסר בתחום הפיננסי. קובצי הזקיפות ניתנים להורדה מאתר SHARE . קובץ הזקיפות מציג עבור כל משתנה חמש אפשרויות להשלמת הערכים החסרים בו, אפשרויות אלו נאמדו בשיטות שונות (פירוט על ההליך ניתן למצוא בפרק הרלוונטי במדריך לשימוש בנתונים). כלומר, לכל משיב קיימות חמש שורות בקובץ הנתונים.


16. מי משיב לשאלות הפיננסיות?

משיב פיננסי עונה על שאלות מודולת העברות כספיות (FT) וכן על מודולת הנכסים (AS). כאשר משיב יחיד וכן משיב ללא בן/בת זוג הוא תמיד משיב פיננסי. בקרב זוגות, לכל אחד מבני הזוג ניתנת אפשרות להיות משיב פיננסי: שני בני הזוג, או רק אחד מהם. ניתן לזהות משיבים פיננסיים בעזרת המשתנה "fin_resp"  בקובץ משתני מסך הפתיחה שמזוהה בסיומת cv_r.


17. מיהו משיב משק בית?

משיב משק בית עונה בשם כל משק הבית על כל השאלות על מאפייני משק הבית, כלומר מודולות HOHH ו-CO. ניתן לזהות משיבי משק הבית בעזרת משתנה“hou_resp”  בקובץ משתני מסך הפתיחה שמזוהה בסיומת cv_r.


18. מיהו משיב משפחתי?

משיב משפחתי עונה על שאלות מודולה CH (ילדים) והחלק הראשון של מודולת התמיכה החברתית (SP). המשיב המשפחתי הוא המשיב הראשון שאתו מתחילים את הראיון במשק הבית. ניתן לזהות משיבים משפחתיים בעזרת המשתנה“fam_resp”  בקובץ משתני מסך הפתיחה שמזוהה בסיומת cv_r.


19. האם מותר לראיין נציג במקום המשיב עצמו?

כאשר מגבלות פיזיות או קוגניטיביות מקשות על משיב/ה הזכאי/ת לראיון לענות על השאלות בעצמו/ה, נערך ראיון עם נציג של המשיב, למעט במודולות המיועדות רק למשיב ונציגו/ה לא רשאי/ת לענות עליהן: תפקוד קוגניטיבי (CF), חלק ממודולה של בריאות נפשית (MH), מבחנים פיזיים (GSWSPF ו-CS), פעילויות (AC) וציפיות (EX). בכל מודולה בשאלון כלול משתנה שמצביע מי ענה על השאלות: המשיב עצמו, נציגו או שניהם. 


20. כיצד ניתן לשלב בין בסיסי הנתונים?

על מנת לאחד קבצי SHARE יש להשתמש במשתנה "mergeid", המשתנה הראשון שמופיע בכל קובץ אשר משמש לזיהוי המשיב בכל הקבצים וגלי המחקר השונים.


21.
  מהו ההיגיון מאחורי שמות המשתנים?

שמות למשתנים בראיון העיקרי ניתנו בצורה הבאה: MMXXX_YY

'MM' הוא זיהוי המודולה, למשל, DN

'XXX' הוא מספר השאלה, למשל 001

'_' הוא סימן הפרדה. כאשר מדובר במשתני דמה הוא מוחלף באות "d".

YY הן ספרות אופציונאליות עבור קטגוריה או זיהוי של לולאה (LOOP). כאשר מופיעות שתי ספרות, הראשונה מתייחסת ללולאה החיצונית והשניה ללולאה הפנימית. כאשר היו מעל 9 לולאות, המספור ממשיך עם "a" (=10), "b" (=11) וכך הלאה.

הפורמט שונה במקצת כאשר מדובר במשתנים שמייצגים סכומי כסף (ראה/י שאלה 13); או משתנים שהתקבלו בשיטת "אריה במדבר" (“unfolding brackets”).


22. כיצד ניתנו שמות למשתני דמה?

שאלות, בהן היה ניתן לתת מספר תשובות, מוצגות בקבצים הסופיים (שניתן להוריד מאתר SHARE) כמשתנים דמה (dummy). לדוגמא: למשתנה BR005 ("מה את/ה מעשן/ת") בשאלון הגנרי יש שלוש קטגוריות תשובה:

1. סיגריות

2. מקטרת

3. סיגרים או סיגרילות

הקבצים שניתן להוריד מאתר SHARE כוללים שלושה משתני דמה: BR005d1BR005d2 ו- BR005d3.אחד עבור כל קטגוריית תשובה. בנוסף,  מקודדים המשתנים הבאים:  MMXXXdno עבור "שום דבר מהנ"ל", MMXXXdrf עבור סירוב לענות ומשתנה MMXXXddk המציין "לא יודע". המשתנים מקבלים את הערך "1" כאשר הקטגוריה חלה על המשיב וערך "0" כשהיא אינה חלה.

23. כיצד ניתן לערוך השוואות בינלאומיות במשתנים כלכליים?

כל סכומי הכספים בקבצי SHARE הומרו ליורו. בכל קובץ הנוגע לכספים מופיע משתנה exrate המציין את שער המרת המטבע ליורו. כל שערי ההמרה בכל הגלים מרוכזים בקובץ gv_exrates

על מנת להציג את הערכים במונחי כוח קנייה (PPP), ניתן לעשות שימוש במשתנים pppxYYYY. משתנים אלו ממירים את הערך משנה YYYY למחירים ריאליים (הבסיס הוא גרמניה 2005). לפני השימוש במשתנים אלו יש להמיר את הערכים חזרה למטבע המקומי, במידת הצורך. לדוגמא, על מנת להמיר ערכים מישראל בשנת 2013 למחירים ריאליים, יש להכפיל את הערך בשער ההמרה, ולאחר מכן לחלק במשתנה pppx2013.

פורמט המשתנים הכספיים דומה לפורמט הכללי שתואר לעיל, פרט לכך שסימן ההפרדה הוחלף לאות "e".

כאשר משיב אינו יודע או מסרב לענות על שאלות שקשורות לסכומים כספיים, מופעלת סדרת שאלות המכונה "אריה במדבר". זוהי סדרה של שלוש שאלות, כאשר בשאלה הראשונה נשאל האם הסכום הינו שווה, קטן או גדול מסכום כלשהו ("נקודת הכניסה"). בסיס הנתונים הגולמי כולל את כל תשובות המרואיין לסדרה זו, אך המהדורה הנגישה לחוקרים כוללת רק משתנים מסכמים של הסדרה. במקרה והמשיב ענה "לא יודע" או "מסרב לענות" על שאלות הסדרה, ערך המשתנה המסכם הוא אחד מהתשובות.

  .24כיצד ניתן למשקל את הנתונים כך שייצגו את האוכלוסיות המתאימות?

נתוני SHARE כוללים שלושה סוגים של משקולות:

1. משקולות תכנון המחקר (design weights)

2. משקולות מכוילות לאוכלוסיית משקי הבית

3. משקולות מכוילות לאוכלוסיית היחידים

 לפרטים יש לעיין ב: SHARE Release Guide 6.0.0

עבור רוב המחקרים יש להשתמש במשקולות מכוילות. ברוב הארצות כויילו משקולות בהתייחס לסך האוכלוסייה הלאומית לפי גיל ומגדר. ההחלטה האם ובאיזו מהמשקולות להשתמש תלויה בשאלת מחקר ספציפית. אם ברצונכם לבצע כיול בעצמכם, תזדקקו למשקולות תכנון המחקר. משקולות משק הבית שימושיות עבור הסקה על אוכלוסיית משקי הבית ואילו משקולות הפרט עבור הסקת מסקנות על אוכלוסיית הפרט.

25. מדוע חלק מערכי המשקולות הם ערכים חסרים?

 זה קורה בעיקר כאשר התצפית היא בן/בת זוג צעיר/ה מגיל ה- 50. לחלופין, לא ניתן היה לחשב את הערך מסיבה אחרת. לפרטים נא לפנות ל:  SHARE Release Guide 6.0.0


26. מה מיוחד בסקר SHARE-ישראל בהשוואה לסקר הכללי של SHARE-אירופה? .

SHARE- ישראל ייחודי בכך שהוא מוסיף נתונים בתחומים של טראומה מתמשכת (כגון חשיפה לשואה ופעולות איבה),בגל הראשון והשני, השאלון הישראלי בדק בנוסף את עמדות המשיבים כלפי מדיניות דחיית גיל הפרישה. להרחבה: שאלון Drop-of ישראל

אם יש לכם/ן שאלות נוספות, ניתן לפנות לאלה אוסטרובסקי-ברמן: Ela.Ostrovsky@mail.huji.ac.il