יעוד המחקר

הזדקנות אוכלוסייה היא מגמה דמוגרפית בולטת בעולם המודרני ובעלת השלכות מרחיקות לכת על מגוון רחב של תחומי חיים. על מנת להתמודד עם המשימות שמציבה "מהפכת הגיל" ייסדו מדינות אחדות בעולם מאגרי נתונים אורכיים (longitudinal) לחקר הזדקנות האוכלוסייה. סקר אורך חלוץ הושק ב-1992 בארה"ב HRSHealth and Retirement Studyומשמש מודל לסקרים בארצות נוספות, כגון סקר ELSA הנערך באנגליה (English Longitudinal Study of Ageing). בהשראת סקרים אלה הושק בשנת 2002 במדינות אירופה סקר (SHARE (The Survey of Health, Aging and Retirement in Europe סקר הבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה.

זהו פאנל רב-תחומי האוסף נתוני מיקרו אורכיים על בריאות, מעמד סוציו-אקונומי ומצב חברתי ורגשי בקרב מבוגרים בני 50 ומעלה במדינות אירופה. כוחו המדעי של הסקר טמון בנתוני האורך, המאפשרים לתפוס את האופי הדינמי של השינויים במהלך ההזדקנות. הסקר הוא אחד מעמודי התווך של המחקר באירופה. בשנת 2008 נבחר פרויקט SHARE לקחת חלק בפורום האירופי האסטרטגי למחקר תשתיות (ESFRI) ובשנת 2014 אושרה הצטרפותו למאגר SHARE-ERIC. לצפיה בסרטון עם כתוביות בעברית לחץ כאן

אחת-עשרה ארצות נרתמו לאיסוף נתוני הבסיס בשנת 2004. ארצות אלה מהוות ייצוג מאוזן של האזורים השונים באירופה, החל מסקנדינביה (דנמרק ושבדיה) דרך מרכז אירופה (אוסטריה, צרפת, גרמניה, שוויץ, בלגיה, והולנד) אל הים התיכון (ספרד, איטליה ויוון). שתי המדינות "חדשות" באיחוד האירופי - צ'כיה ופולין ואירלנד הצטרפו ל- SHARE בשנת 2006 והשתתפו באיסוף הנתונים של הגל השני בין השנים 2006-7. בארצות אירופה (אך לא בישראל) נערך במהלך שנת 2008/9 גל שלישי של הפרויקט המכונה  SHARELIFE. בשונה מהגלים האחרים, SHARELIFE נערך כסקר רטרוספקטיבי על תולדות חייהם של  משתתפי הפרויקט בגליו הקודמים. פרטים נוספים  על הגל ה-3 באירופה ניתן למצוא באתר SHARE הכלליהגל הרביעי של סקר SHARE בוצע במהלך שנת 2011, וישראל לא השתתפה בו. נתוני הגל החמישי של SHARE, והגל השלישי בישראל, נאספו במהלך שנת 2013 והם זמינים לשימוש החל ממרץ 2015. בגל החמישי הצטרפה מדינה חדשה: לוקסמבורג. מדינות שהשתתפו בגלים קודמים אך לא השתתפו בגל 5: פולין, פורטוגל והונגריה. הגל השישי של סקר SHARE נערך בשנת 2015, והנתונים שנאספו זמינים לשימוש החוקרים החל ממרץ 2017. בגל זה הצטרפה קרואטיה למדינות SHARE. במהלך הגל השביעי של סקר SHARE שבוצע בשנת 2017 הצטרפו שאר מדינות האיחוד האירופי (למעט אנגליה ואירלנד אשר מבצעות סקרים דומים באופן עצמאי). בכך הגיע מספר המדינות המשתתפות בסקר SHARE ל-28 מדינות מלבד ישראל. לקראת סוף שנת 2019 החל איסוף הנתונים של הגל השמיני של הסקר. בשל התפרצות נגיף הקורונה נעצר איסוף הנתונים במהלך חודש מרץ 2020. בתחילת חודש יוני 2020 החל איסוף הנתונים במסגרת שאלון חדש העוסק בהשפעות נגיף הקורונה על האוכלוסיה המבוגרת. בחודשים יוני - אוגוסט 2021 נעשה, במסגרת הגל התשיעי של הסקר, איסוף נתונים נוסף העוסק בהשפעות נגיף הקורונה כדי להעריך את השפעתה ארוכת הטווח על האוכלוסיה המבוגרת.


המדינות המשתתפות בסקר SHARE לאורך שנות הסקרסקר SHARE בישראל

SHARE -ישראל הצטרפה לפרויקט בשנת 2004 והיא מהווה חלק אינטגרלי מהפרויקט האירופי. איסוף נתוני הגל הראשון בישראל נערך בין אוקטובר 2005 ליולי 2006 בקרב 1,771 משקי בית בישראל. סך הכול רואיינו פנים אל פנים 2,598 איש ואישה. הגל השני של איסוף הנתונים החל באוגוסט 2009 והסתיים באוגוסט 2010 ובכך הפך הסקר למחקר אורך. 

הגל השלישי בישראל, נאסף במקביל לגל ה-5 באירופה במהלך 2013, וכולל 2,600 משיבים שרואיינו במהלך שנת 2013, מתוכם 1,896 דוברי עברית, 188 דוברי ערבית ו-516 דוברי רוסית. 2,053 מהמרואיינים הינם מרואיינים לונגיטודינאליים (1,487 בעברית, 175 בערבית, ו-391 ברוסית). ו-547 רואיינו לראשונה בגל החמישי (409 בעברית, 13 בערבית ו-125 ברוסית). בנוסף לכך נערכו 197 ראיונות שלאחר פטירה עם נציג (127 בעברית, 36 בערבית ו-34 ברוסית).

הגל הרביעי בישראל, נאסף במקביל לגל ה-6 באירופה במהלך 2015, וכולל 2,190 משיבים שרואיינו במהלך השנה, מתוכם 1,566 דוברי עברית, 220 דוברי ערבית ו-404 דוברי רוסית. מבין הראיונות שבוצעו 155 הם ראיונות שלאחר פטירה עם נציג (89 בעברית, 21 בערבית ו-45 ברוסית).

הגל החמישי בישראל נאסף במקביל לגל השביעי באירופה במהלך 2017. גל זה כולל כ-2,302 משיבים מישראל. מתוכם 1,844 רואיינו בעברית, 261 רואיינו בערבית ו-197 רואיינו ברוסית. מבין הראיונות שבוצעו כ-127 הם ראיונות שלאחר פטירה עם נציג (103 בעברית, 8 בערבית ו-16 ברוסית).

הגל השישי בישראל נאסף במקביל לגל השמיני באירופה במהלך 2019-2020. איסוף נתוני הגל נקטע בעקבות התפרצות הקורונה. עד לעצירת איסוף הנתונים רואיינו כ-1,400 אנשים פנים אל פנים. כמו כן, בשנת 2020 החל סקר הקורונה הראשון שהינו חלק מגל איסוף הנתונים השישי בישראל (גל 8 באירופה). במסגרת איסוף נתונים זה נאספו כ-1,600 ראיונות טלפוניים. 

סקר הקורונה השני שהינו חלק מאיסוף הנתונים של הגל השביעי בישראל (גל 9 אירופה) נערך בשנת 2021 ובמהלכו נאספו כ-1,300 ראיונות טלפוניים.

חשוב לציין שמספרי הראיונות של הגל השישי והשביעי בישראל אינם סופיים ויכולים להשתנות מעט.

עם פרסום נתוני הגל השביעי בישראל, מגיע מספר הראיונות בנתוני SHARE ישראל ליותר מ-15,000 ראיונות שנאספו בקרב למעלה מ-4,000 משיבים, בשבעת גלי המחקר לאורך כשש עשרה שנים. למעלה מ-80% מהמרואיינים רואיינו בשני גלים או יותר.

פרסום נתוני הגל השמיני של SHARE  (גל 6 ישראל) - גרסה 8.0.0 אינה כוללת את מרבית נתוני מדגם הרענון מישראל ומיתר מדינות אירופה. נתונים אלו יפורסמו במלואם רק לאחר איסוף, ניתוח ופרסום נתוני הגל התשיעי של SHARE (גל 7 בישראל).
גורמים המפעילים את הסקר בארץ ובעולם

סקר SHARE מנוהל באופן מרוכז על ידי המכון לכלכלת הזקנה (MEA) במרכז מינכן לכלכלת הזקנה, כחלק ממכון מקס פלאנק למשפט חברתי ומדיניות חברתית. בראש הפרויקט עומד 
פרופסור אקסל בורש-סופןשירותי תוכנה מסופקים על ידי מכון Centerdata היושב באוניברסיטת טילבורג, הולנד. 

גורמים המפעילים את הסקר בישראל

סקר SHARE-ישראל נערך בחסות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל אשר באוניברסיטה העברית בירושלים. איסוף הנתונים מתבצע על ידי מכון ב.י. ולוסיל כהן למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל-אביב.נתוני SHARE-ישראל מוצגים לקהילת החוקרים באופן חופשי וללא תשלום.